Ii


Pert­ti Huo­vi­nen nel­jäs urhei­lu­tie­dos­sa

Suo­men Urhei­lu­tie­tä­jät jär­jes­tää Kale­van kiso­jen yhtey­des­sä Vuo­den ylei­sur­hei­lu­tie­tä­jä-kil­pai­lun, joka on lajin SM-kisa. Kol­me paras­ta saa saman­lai­sen mita­lin kuin Kale­van kiso­jen urhei­lu­mi­ta­lis­tit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raa­sa­kan uudis­tuk­sel­la tavoi­tel­laan lisää käyt­tö­var­muut­ta, veden­pin­nan kor­keus vaih­te­lee remon­tin aika­na

Iijoen Raa­sa­kan vesi­voi­ma­lai­tok­sen säh­kö- ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mät uusi­taan lop­pu­ke­sän ja syk­syn aika­na. Moder­ni­soin­ti lisää Poh­jo­lan Voi­man mukaan voi­ma­lai­tok­sen käyt­tö­var­muut­ta ja tehos­taa koti­mai­sen sää­tö­voi­man tuo­tan­to­mah­dol­li­suuk­sia.


Pie­nen kylän val­ta­va voi­man­pon­nis­tus

Tämän­ker­tais­ta Olha­va-päi­vää uhka­si­vat maas­ton kui­vuus ja vii­me vii­kon sää­en­nus­teet, jot­ka pova­si­vat lau­an­tail­le ukkos­myrs­ky­jä sekä raju­ja satei­ta ukkos­puus­ki­neen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii on monen mat­kai­li­jan pysäh­dys­paik­ka – Kulu­va hei­nä­kuu on ollut Iin mat­kai­lus­sa poik­keuk­sel­li­sen vil­kas

Nelos­tiel­lä käy hei­nä­kuus­sa kuhi­na, kun loma­lai­set suun­taa­vat mat­koil­laan poh­joi­sen koh­tei­siin. Iin kaut­ta kul­ke­vat lähes kaik­ki poh­joi­seen päin mene­vät tai siel­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nybyn lasi­teh­taan lasia esil­lä Olha­va-päi­vä­nä

Olha­­va-aree­­nal­­la lau­an­tai­na 21.7. jär­jes­tet­tä­vä­nä Olha­­va-päi­­vä­­nä moni­puo­li­sen ohjel­man lomas­sa on mah­dol­li­suus tutus­tua pai­kal­li­sen lasi­teh­taan his­to­ri­aan ja lasi­ko­koel­maan Mau­no Heik­ki­län opas­tuk­sel­la. –…


Tur­ve­tuo­tan­toa­lu­een auma paloi Iin Kuur­to­suol­la

Pelas­tus­lai­tos sai kes­ki­viik­ko­na ilmoi­tuk­sen aamu­päi­väl­lä syt­ty­nees­tä kes­ki­suu­res­ta tuli­pa­los­ta Iin Kuur­to­suol­la. Tur­ve­tuo­tan­toa­lu­eel­la syt­ty­nyt auma­pa­lo oli pelas­tus­lai­tok­sen mukaan saa­nut alkun­sa työ­ko­nees­ta. Palo…Iiläis­ten tava­rois­ta tai­det­ta

Kuva­tai­tei­li­ja Pau­la Suo­mi­nen toi­voo, että iiläi­nen voi tule­vai­suu­des­sa koh­da­ta käve­ly­ret­kel­lään teok­sen, jos­sa on muka­na esi­mer­kik­si hänen mum­mon­sa van­ha tas­si tai.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus