Onko tuu­li­voi­ma pakkovoimaa?

Jos kaik­ki Iis­sä vireil­lä ole­vat tuu­li­voi­ma­lat toteu­tu­vat tai­vaan tuu­lia tavoit­te­lee noin 200 uut­ta tuu­li­myl­lyä. Pai­kal­li­set ihmi­set epäi­le­vät tar­jot­tu­ja sopi­muk­sia, joi­hin ei muu­tok­sia saa. Iis­sä kysy­tään kuo­ros­sa, onko tuu­li­myl­ly-Ii väis­tä­mä­tön tulevaisuus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus