Fysio­te­ra­pias­ta apua syn­ny­tyk­sen jälkeen

Suo­rien vat­sa­li­has­ten erkau­ma saat­taa koh­da­ta ketä tahan­sa esi­mer­kik­si yli­pai­non tai yksi­puo­li­sen fyy­si­sen kuor­mi­tuk­sen seu­rauk­se­na, mut­ta ylei­sin se on syn­nyt­tä­neil­lä aideil­lä, joil­le se poik­keuk­set­ta kehit­tyy ras­kausai­ka­na kas­va­van koh­dun tar­vi­tes­sa tilaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus