Esil­lä mat­kai­lun näky­mät ja kapasiteetti

Micropoliksen järjestämään keskustelutilaisuuteen osallistui monipuolinen kattaus iiläisiä matkailutoimijoita: majoitus- ja ravitsemuspalvelujen tarjoajia, tapahtumien järjestäjiä sekä erilaisten opastusten ja ohjelmapalveluiden tuottajia.

Iin elin­voi­ma­pal­ve­luis­ta vas­taa­va Mic­ro­po­lis kut­sui kun­nan alu­eel­la toi­mi­vat mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat kes­kus­te­le­maan alu­een pal­ve­lu­ka­pa­si­tee­tis­ta ja mat­kai­lun kehittämismahdollisuuksista.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus