Elsi Määt­tä on Yli­kii­min­gin uusi apteek­ka­ri

Ylikiimingin tutut farmaseutit Kirsi Partanen ja Tarja Berg saivat rinnalleen uuden apteekkarin, kun Elsi Määttä aloitti Ylikiimingissä maaliskuussa. Apteekkarin tervetuliaiskahvit tarjotaan apteekissa myöhemmin keväällä.

Muhok­sen aptee­kis­sa aiem­min pro­vii­so­ri­na toi­mi­nut Elsi Määt­tä aloit­ti Yli­kii­min­gin apteek­ka­ri­na maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä. Hänen edel­tä­jän­sä Lau­ra Tuo­vi­nen on nykyi­sin apteek­ka­ri­na Oulun­sa­los­sa. Pal­jas­jal­kai­sel­la oulu­lai­sel­la, Elsi Mää­täl­lä, on apteek­kia­lal­ta yli 20 vuo­den koke­mus. Nyt hänel­lä on ensim­mäis­tä ker­taa oma apteek­ki luot­sat­ta­va­naan. Yli­kii­min­ki­läi­set ovat otta­neet uuden apteek­ka­rin­sa vas­taan läm­pi­mäs­ti ja toi­vot­ta­neet hänet ter­ve­tul­leek­si. – Ala on muka­va, kos­ka saa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus