Tar­pei­den kar­toit­ta­mis­ta ja mah­dol­li­suuk­sien tar­joa­mis­ta

Museokahvila Huilingissa pidetyssä Oulun Seudun Leaderin keskustelutilaisuudessa kuultiin Iin kunnan hallintojohtaja Annastiina Junnilaa (vasemmalla) sekä leader-neuvojia Elina Hietasta ja Marjo Takaloa. Neuvojat toivoisivat saavansa Iistä lisää Nuoriso Leader -hakemuksia. Nuoriso Leaderin kautta rahoitetaan nuorten omista ideoista versoneita projekteja.

Oulun Seu­dun Lea­der ry jal­kau­tuu tämän kevään aika­na kun­tiin ker­to­maan Lea­der-rahoi­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä kerää­mään tie­toa toi­min­ta-alu­een­sa maa­seu­dun asuk­kai­den tar­peis­ta. Kier­tue käyn­nis­tyi vii­me vii­kol­la Iis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus