Oulu-opis­ton näyt­te­lys­sä ihas­tel­tiin käden­töi­tä

Oulu-opiston Juopulin käsityöpajan ja Ylikiimingin koululla järjestettävän keramiikka ja posliininmaalauskurssin ohjaaja Anu Rautakoski (vas.) esitteli Ylikiimingin asukastuvan näyttelyvieraille Ylikiimingissä Oulu-opiston kursseilla tehtyjä monenlaisia kädentöitä, töiden valmistusmenetelmiä ja Oulu-opiston laajaa kurssitarjontaa. Posliininmaalaustöitä ovat ihastelemassa Helinä Siltakoski (keskellä) ja Ritva Karjalainen.

Yli­kii­min­gis­sä Oulu-opis­ton kurs­seil­la teh­ty­jen käden­töi­den näyt­te­ly pidet­tiin Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­val­la lau­an­tai­na. Näyt­te­lys­sä sai ihas­tel­la tai­dok­kai­ta käsi­työ-, enti­söin­ti-, tek­ni­sen­työn- ja pos­lii­nin­maa­laus­töi­tä. Käsi­työ­pa­jo­ja jär­jes­te­tään Joke­lan kyläs­sä, Juo­pu­lil­la ja Vep­säl­lä. Huo­ne­ka­lu­jen kor­jaus ja enti­söin­ti kurs­sit ovat Joki­ko­kos­sa ja Vep­säl­lä. Kir­kon­ky­läl­lä kokoon­tu­vat tek­ni­sen työn sekä kera­miik­ka-pos­lii­nin­maa­laus­ryh­mät.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus