Tänään vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Ennakkoäänestyksen ensimmäisenä päivänä viime keskiviikkona ainakin Haukiputaalla sai jonottaa äänestyskopille.

Edus­kun­ta­vaa­lien vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on tänään tiis­tai­na. Maa­nan­tai­aa­muun men­nes­sä koko maas­sa ennak­koon oli käy­nyt äänes­tä­mäs­sä 22,4 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus