Tänään vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Ennakkoäänestyksen ensimmäisenä päivänä viime keskiviikkona ainakin Haukiputaalla sai jonottaa äänestyskopille.

Edus­kun­ta­vaa­lien vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on tänään tiis­tai­na. Maa­nan­tai­aa­muun men­nes­sä koko maas­sa ennak­koon oli käy­nyt äänes­tä­mäs­sä 22,4 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta.

Oulun vaa­li­pii­ris­sä ennak­ko­ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus oli eili­saa­mu­na 21,7 pro­sent­tia, eli hie­man koko maa­ta hie­man vai­sum­paa. Iiläi­sis­tä äänes­tä­mäs­sä oli käy­nyt 20,1 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tus­ta. Muu­al­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la äänes­tys­pro­sent­ti oli 19,6.

Oulun vaa­li­pii­ris­sä vilk­kain ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä oli eili­saa­muun men­nes­sä toi­nen äänes­tys­päi­vä tors­tai. Tuol­loin kävi äänes­tä­mäs­sä 5,4 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta eli 19 996 hen­ki­löä. Lai­mein­ta vaa­li-innos­tus oli sun­nun­tai­na, jol­loin äänes­tys­pro­sent­ti oli 2,6.

Oulun vaa­li­pii­rin suu­rin ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti oli eilen aamul­la Puo­lan­gal­la, jos­sa 33,1 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta oli jo äänes­tä­nyt.

Vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa vuon­na 2015 koko maan ennak­ko­ää­nes­tys­pro­sent­ti oli 32,3. Oulun vaa­li­pii­ris­sä äänes­ti tuol­loin ennak­koon 34,4 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta, Oulus­sa 32,6 pro­sent­tia ja Iis­sä 36,3 pro­sent­tia.