Ii

Mes­su­ryh­män kevät hui­pen­tui Iis­sä lau­an­tai­na

Muo­tia, musiik­kia, vie­rai­le­va tai­tei­li­ja sekä monen­mois­ta puu­haa lap­sil­le ja kat­sel­ta­vaa aikui­sil­le – niis­tä perin­tei­sis­tä ainek­sis­ta koos­tui­vat Iin lukion mes­sut tänä­kin vuon­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Iin tak­sit samas­ta nume­ros­ta

Kui­va­nie­men, Oijär­ven, Olha­van ja Jak­ku­ky­län tak­sit siir­ty­vät huh­ti­kuun alus­ta alkaen koko­nais­vä­li­tyk­seen. Tämä tar­koit­taa, että tak­sit tila­taan koko Iin alu­eel­la Iin tak­sia­se­man puhe­lin­nu­me­ros­ta 0200 81 000. Kelan kor­vaa­mat tak­sit soi­te­taan edel­leen puhe­lin­nu­me­ros­ta 0100 86 500.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Eli­ni­käi­nen oppi­ja eläk­keel­le

Kou­lu­tus­pääl­lik­kö Aila Paa­son kou­lu­tus-, työ­ura- ja jul­kai­su­luet­te­loa sil­mäil­les­sä ei uskoi­si, ettei kou­lun­käyn­ti ole hänes­tä aina ollut muka­vaa.– Kävin Oulun tyt­tö­ly­seo­ta, eikä kou­lun­käyn­ti sil­loin kiin­nos­ta­nut minua pät­kää­kään. Aloi­tin­kin työ­ura­ni jo 14-vuo­ti­aa­na kou­lu­työn ohes­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kla­pi­ko­ne löy­tyi

Iis­tä sun­nun­tain ja maa­nan­tain väli­se­nä yönä anas­tet­tu kla­pi­ko­ne löy­tyi tiis­tai­na Oulus­ta Kui­vas­jär­vel­tä. Asia­no­mis­ta­jal­le oli tul­lut tie­to koneen sijain­ti­pai­kas­ta ja kär­ry…


Auto­tal­lis­sa paloi

Auto­tal­lis­sa syt­tyi tuli­pa­lo Iin Kar­husaa­ren­ku­jal­la eilen illal­la kuu­den aikoi­hin. Auto­tal­liin tuli mer­kit­tä­viä vahin­ko­ja, mut­ta palo ei levin­nyt vie­rei­seen oma­ko­ti­ta­loon. Palos­sa…


Polii­si pyy­tää havain­to­ja

Iso punai­nen kla­pi­ko­ne varas­tet­tiin Iis­tä liik­keen pihas­ta Lei­po­jan­tiel­tä pal­musun­nun­tain 25.3. ja maa­nan­tain 26.3.2018 väli­se­nä yönä. Kysees­sä on huo­mat­ta­van koo­kas ja…


Huri­naa, pöri­nää ja vils­ket­tä Jak­kusu­van­nol­la

Vaik­ka sakea lumi­py­ry him­men­si mai­se­man hämä­räk­si, kerä­si Jak­ku­ky­läl­lä lau­an­tai­na jär­jes­tet­ty pilk­ki- ja ulkoi­lu­ta­pah­tu­ma rei­lun ylei­sö­mää­rän Jak­kusu­van­non jääl­le Purusaa­ren edus­tal­le. Kah­vit ja nuo­tio­mak­ka­rat mais­tui­vat, ja Ahti­kin soi aina­kin osal­le pilk­ki­jöis­tä ante­jaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus