Artikkelit joiden kirjoittaja on . .
Aloi­te sydä­nis­ku­rin hankkimisesta

Kun­nan­val­tuu­tet­tu Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.) on jät­tä­nyt val­tuus­toa­loit­teen sydä­nis­ku­ri­lait­teen hank­ki­mi­ses­ta Kui­va­nie­men taa­­ja­­ma-alu­eel­­le sijoi­tet­ta­vak­si.  Aloit­tees­sa tode­taan, että Kui­va­nie­men kylä­taa­ja­mas­sa asuu iso osa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­li­läi­ses­tä Ante­ro Ste­niuk­ses­ta Lei­jo­nien piirikuvernööri

Lei­jo­nat valit­si­vat kau­del­le 2020–2021 pii­rin­sä pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si LC Jää­li klu­bis­ta Ante­ro Ste­niuk­sen, ensim­mäi­sek­si vara­pii­ri­ku­ver­nöö­rik­si LC Sii­ka­jo­ki klu­bis­ta Vesa Ojan­pe­rän ja toiseksi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­min­gin kirk­ko­her­ra jää virkavapaalle

Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­lä jää elo­kuun alus­ta vir­ka­va­paal­le ja kir­joit­ta­maan Evan­ke­liu­mi­kir­jan psal­mien kom­men­taa­ria. – Aiem­min olen kir­joit­ta­nut kol­me Van­han testamentin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rant­sik­ka: Runoja

Kel­lon kou­lun yhdek­säs­luok­ka­lai­set kir­joit­ti­vat runo­ja Suo­men kir­jal­li­suus­his­to­rian opis­ke­lua. Idea­na on ollut tuot­taa teks­tiä var­hai­sen moder­nis­min tyy­liin. Jutut jul­kais­taan Ran­ta­poh­jas­sa osana.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tari­na Rant­si­kas­sa: Vie­rai­ta tulossa?

Nousin ylös har­maas­ta peh­meäs­tä ja jo hiu­kan kulah­ta­nees­ta noja­tuo­lis­ta­ni. Pääs­sä alkoi hui­ma­ta ja sil­mät sume­ta, olin nous­sut lii­an nopeas­ti istuttuani.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus