Artikkelit joiden kirjoittaja on . .Busi­ness Fin­lan­din 100 000 euron kehit­tä­mis­ra­ho­ja myös Ran­ta­poh­jan alueelle

Kii­min­ki­läi­nen yri­tys­ta­pah­tu­mien, ohjel­ma­pal­ve­lui­den ja mat­kai­lun moni­toi­mi­ta­lo Go Arc­tic Oy on saa­nut Busi­ness Fin­lan­dil­ta täy­si­mää­räi­sen 100 000 euron kehit­tä­mi­sa­vus­tuk­sen koro­na­krii­sis­sä selviämiseksi.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ook­ko nää kuul­lu: Onko lepa­koi­ta vintillä?

Ran­ta­poh­jas­ta 23.10.1980: Musi­soin­tia par­vek­kei­den alla. Kii­min­gis­sä toteu­te­taan par­ve­ke­lau­lut lau­an­tai­na 25.4. kel­lo 16 alkaen Senio­ri­ta­lon aukiol­ta. Lau­la­mas­sa ja lau­lat­ta­mas­sa Uusi­ta­lo BROS.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKes­kus­te­lem­me: Iijoen kala­ta­lous­vel­voit­tei­siin vaikuttamaan

Lapin ELY-kes­­kus kala­ta­lous­vi­ran­omai­se­na vaa­tii Iijoen kala­ta­lous­vel­voit­teen muut­ta­mis­ta. Vaa­ti­muk­sen kes­kei­se­nä sisäl­tö­nä on, että voi­ma­lai­tos­ten yhtey­teen on raken­net­ta­va toi­mi­vat kala­tiet ja laskeutuville.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKir­jei­tä oppi­lail­ta opettajalle

Kun ensim­mäi­siä ker­to­ja alet­tiin puhu­maan mah­dol­li­ses­ta etä­opis­ke­lus­ta, tun­tui se aika absur­dil­ta aja­tuk­sel­ta. Kuin­ka se voi­si olla mah­dol­lis­ta jär­jes­tää, koto­na kun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tur­va­vä­li myös marjametsässä?

Ran­ta­poh­jas­ta 22.1.1981: Tyt­tö ja poi­ka oli­vat aiko­neet sol­mia avio­lii­ton. Tyt­tö oli alai­käi­nen, joten pojan täy­tyi kysyä van­hem­mil­ta lupa täl­le aikeelle.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus