Koro­na­näyt­teen­o­ton net­tia­jan­va­raus avoin­na nyt aikaisemmin

Koro­na­näyt­teen­o­ton net­tia­jan­va­raus Oulun Oma­hoi­dos­sa on nyt avoin­na seu­raa­val­le päi­väl­le jo kel­lo 21 alkaen. Ajan voi vara­ta arki­päi­vää edel­tä­vä­nä ilta­na joko itsel­leen tai lap­sel­leen. Aiem­min ajat oli­vat varat­ta­vis­sa vas­ta kel­lo 24 lähtien.

Ajan­va­rauk­sen aukea­mi­nen kel­lo 21 kos­kee Oma­hoi­don kaik­kia netin päi­vys­ty­sa­jan­va­rauk­sia, joi­ta ovat täl­lä het­kel­lä koro­na­näyt­teen­o­ton ajan­va­rauk­set Dri­ve-in-tes­taus­pis­teel­le sekä koronavastaanotoille.