Kokoo­mus koolla

Sun­nun­tai­na Oulus­sa pide­tys­sä Poh­jois-Poh­jan­maan kokoo­muk­sen syys­ko­kouk­ses­sa käsi­tel­tiin sään­tö­mää­räi­set asiat sekä teh­tiin hen­ki­lö­va­lin­nat vuo­del­le 2021. Pii­ri­jär­jes­tön puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa Tomi Kais­mo, jol­le kausi on 13. peräk­käin. Vara­pu­heen­joh­ta­jik­si valit­tiin jat­ka­maan Pek­ka Simo­nen ja Pau­lii­na Val­ko­vir­ta. Talou­den­hoi­ta­ja­na jat­kaa Jor­ma Kive­lä. Pii­ri­hal­li­tuk­sen var­si­nai­sik­si jäse­nik­si valit­tiin Pir­jo Bast­man, Tii­na Gal­len, Timo Kar­hu, Mik­ko Kor­kea­kos­ki, Mono Kuop­pa­la, Tuu­la Mus­to­nen, Han­na Saa­ri ja… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus