Mar­jo Sjögren valit­tiin SAUL ry:n hal­li­tuk­seen toi­sel­le kaudelle

Suo­men Aikui­sur­hei­lu­liit­to ry (SAUL) piti syys­ko­kouk­sen Tam­pe­reel­la 21.11. Hal­li­tuk­sen kol­mes­ta ero­vuo­roi­ses­ta jäse­nes­tä Rai­mo Kos­ke­la Turus­ta ja Arto Miik­ku­lai­nen Hämees­tä jou­tui­vat luo­pu­maan pai­kois­taan, kos­ka ovat olleet sään­tö­jen mukai­sen mak­si­mi­kau­den eli kol­me kaut­ta (6 v) SAUL:n hal­li­tuk­ses­sa. Vii­me vuon­na valit­tu uusi puheen­joh­ta­ja Rei­jo Häy­ri­nen jat­kaa edel­leen lii­ton johdossa.

Hau­ki­pu­taan Veik­ko­jen puheen­joh­ta­ja Mar­jo Sjögren valit­tiin SAUL:n hal­li­tuk­seen uudes­taan toi­sel­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le. Äänes­tyk­ses­sä vali­tuk­si tuli­vat myös hal­li­tuk­sen uusi­na jäse­ni­nä Anja Rovio Tam­pe­reel­ta ja Pet­ri Mas­ko­nen Itä-Suo­men edustajana.

Mar­jo Sjögren edus­taa koko Poh­jois-Suo­mea hal­li­tuk­ses­sa ja on toi­mi­nut edel­tä­vät kak­si vuot­ta SAUL ry:n vara­pu­heen­joh­ta­ja­na ja työ­va­lio­kun­nan jäsenenä.

SAUL ry:llä on kak­si pal­kat­tua työn­te­ki­jää Hel­sin­gin Vali­mos­sa sijait­se­vas­sa Sport­ti­ta­los­sa, mis­sä sijait­se­vat myös usean muun laji­lii­ton toi­mi­ti­lat sekä Suo­men Olympiakomitea.

SAUL ry on 365 jäse­nen seu­ra­ver­kos­to, johon kuu­luu 11 000 aikuis­liik­ku­jaa. SAUL orga­ni­soi ja koor­di­noi 30+ ikäis­ten liik­ku­jien toi­min­taa kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti. Lajei­na ovat muka­na täl­lä het­kel­lä ylei­sur­hei­lu, hiih­to ja pikaluistelu.