Ei pysäyt­tä­jää Toh­ve­li­rois­toil­le Iin visassa

Iin Järk­kä­vi­san istun­to oli jäl­leen jän­nit­tä­vä ja pien­tä poik­keus­ta lukuun otta­mat­ta tasai­nen. Vajaa­mie­hi­nen Päk­ki­kan­kaan Rait­tiusy­his­tys kom­pu­roi alku­vai­hees­sa itsen­sä kär­ki­ka­hi­nois­ta. Sal­do ei kas­va, jos ei tule kol­mo­sia ja kak­ko­nen­kin vain vih­jees­tä. Lop­pua koh­ti tuli kak­kos­ta Raa­ma­tun enke­leis­tä, faus­tis­ta ja kol­mo­nen Man­ner­hei­mis­ta. Itä­maan tie­tä­jil­lä oli jäl­leen vah­vis­tus, mikä saat­toi aut­taa muu­ten­kin hyväs­sä virees­sä ollut­ta poruk­kaa. Alus­sa tipahti… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus