Toi­min­ta­ra­has­ta 13 hake­mus­ta Haukiputaalla

Oulun kau­pun­gin myön­tä­mää alu­eel­lis­ta toi­min­ta­ra­haa on jaos­sa Hau­ki­pu­taal­la 9715 euroa. Sum­ma mää­räy­tyy alu­een asu­kas­lu­vun mukaan siten, että rahaa on jaos­sa 0,75 e/asukas. Kos­ka val­tuus­to päät­ti supis­taa toi­min­ta­ra­haa Per­laco­nin sääs­tö­eh­do­tuk­sen mukai­ses­ti tänä vuon­na 10 pro­sen­til­la, oli aiem­min rahaa jaos­sa 0,85 euroa asu­kas­ta koh­ti. Toi­min­ta­ra­ha­ha­ke­muk­sia jätet­tiin kaik­ki­aan 13 kap­pa­let­ta, joi­den yhteen­las­ket­tu sum­ma on 1095 euroa, joten kaikki… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus