Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 1.2.2021

Kysy­myk­set

1. Min­kä maa­lai­nen suk­si­voi­de on Swix?

2. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä Kimble ‑lau­ta­pe­li tuli myyntiin?

3. Min­kä maa­lai­nen jää­kiek­ko­po­mo on Rene Fasel?

4. Min­kä yhtyeen bii­si alkaa sanoil­la “Kyl­ven ilos­sa, asun voikilossa”?

5. Kenen kir­jaa myy­tiin Suo­mes­sa eni­ten vii­me vuon­na? a) Kari Hota­kai­nen, b) Enni Mus­to­nen, c) Mii­ka Nousiai­nen, d) Ilk­ka Remes

6. Mon­ta­ko kyl­ki­luu­ta ihmi­sel­lä on? Saa lun­ta­ta vain itseltään.

7. Mikä hedel­mis­tään tun­net­tu kas­vi on maa­il­man suu­rin ruohokasvi?

8. Min­kä v. 1952 perus­te­tun orga­ni­saa­tion net­tio­soi­te on norden.org.?

9. Mil­lä tutum­mal­la nimel­lä tun­ne­taan Lau­ri Harjola?

10. Minä vuon­na Kos­ken­kor­va tuli vii­na­kaup­poi­hin? a) 1948, b) 1953, c) 1958, d) 1963

 

Vas­tauk­set

1. Nor­ja­lai­nen

2. 1960-luvul­la (1967)

3. Sveit­si­läi­nen

4. Eppu Nor­maa­lin (Puh­toi­nen lähiöni)

5. d) Ilk­ka Remek­sen (Kot­kan­pe­sä)

6. 24 (alun­pe­rin 25, mut­ta yhdes­tä luo­tiin nainen)

7. Banaa­ni

8. Poh­jois­mai­den neuvoston

9. Ren­ny Harlin

10. b) 1953