Ylikiiminki

Loma-asun­non muut­ta­mi­nen oma­ko­ti­ta­lok­si Juo­pu­lil­la ei onnistunut

Kaa­va­mer­kin­tö­jen tul­kin­ta eri­koi­si­ne perus­te­lui­neen estää Pert­ti Hon­kas­ta asu­maan vaki­tui­ses­ti koto­naan Juo­pu­lil­la, ker­rot­tiin Ran­ta­poh­jas­sa 22.3.2018. Hon­ka­nen asuu Yli­kii­min­gin Juo­pu­lin kyläl­lä vapaa-ajankiinteistössä,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Vep­säl­lä vie­tet­tiin kevättapahtumaa

Yli­kii­min­gin Vep­sän­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti perin­tei­sen kevät­ta­pah­tu­man­sa omis-tamal­laan kou­lul­la 23.3. Sää ei sat­tu­nut par­haak­si mah­dol­li­sek­si, sil­lä aamul­la alka­nut lumi­sa­de muut­tui päi­vän mit­taan vesisateeksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ehdok­kaat ten­tis­sä Vepsällä

Yhdek­sän edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas­ta oli kut­sut­tu vaa­li­pa­nee­liin Yli­kii­min­gin Vep­sän kyläl­le 15.3. Kokoo­muk­ses­ta pai­kal­la oli­vat Juha Hän­ni­nen ja Sami Pik­kua­ho, Kes­kus­tas­ta Lau­ri Niku­la ja Jus­si Yli­ta­lo, Sini­ses­tä Tule­vai­suu­des­ta Pirk­ko Mat­ti­la, Vih­reis­tä Satu Haa­pa­nen, SDP:stä Kaa­ri­na Tor­ro, Vasem­mis­tos­ta Ris­to Kal­lio­rin­ne ja Perus­suo­ma­lai­sis­ta Riik­ka Jun­tu­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ehdok­kaat ten­tis­sä Vepsällä

Yhdek­sän edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas­ta oli kut­sut­tu vaa­li­pa­nee­liin Yli­kii­min­gin Vep­sän kyläl­le 15.3. Kokoo­muk­ses­ta pai­kal­la oli­vat Juha Hän­ni­nen ja Sami Pik­kua­ho, Kes­kus­tas­ta Lau­ri Niku­la ja Jus­si Yli­ta­lo, Sini­ses­tä Tule­vai­suu­des­ta Pirk­ko Mat­ti­la, Vih­reis­tä Satu Haa­pa­nen, SDP:stä Kaa­ri­na Tor­ro, Vasem­mis­tos­ta Ris­to Kal­lio­rin­ne ja Perus­suo­ma­lai­sis­ta Riik­ka Jun­tu­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hiki­hiih­to 50 vuot­ta ‑juh­la­hiih­dos­sa viihdyttiin

Hiki­hiih­to 50 vuot­ta ‑juh­la­hiih­toon osal­lis­tui vajaat 100 hiih­tä­jää, mikä oli arvioi­den mukaan suun­nil­leen saman ver­ran kuin 50 vuot­ta sit­ten hiih­de­tys­sä ensim­mäi­ses­sä hiih­dos­sa. Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten isän­nöi­mä latu­ret­ki siva­koi­tiin rän­tä­sa­tees­sa, mut­ta se ei hiih­tä­jien ilois­ta miel­tä lannistanut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ala­vuo­tol­la kisail­tiin ja vie­tet­tiin tal­vi­päi­vää yhdessä

Ala­vuo­ton van­han kou­lun piha­maal­la las­ket­tiin mäkeä ja pot­ku­tel­tiin kil­paa, pääs­tiin moot­­to­­ri­­kelk­­ka-aje­­lul­­le ja her­ku­tel­tiin mak­ka­roil­la sekä las­kiais­pul­lil­la. Perin­tei­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma kerä­si kyläläiset.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin hiih­tocup käyn­nis­tyi Vesalasta

His­to­rial­li­nen ensim­mäi­nen Yli­kii­min­gin hiih­tocup käyn­nis­tyi Yli­kii­min­gin kou­lun Vesa­lan yksi­kön hiih­to­maas­tois­ta lau­an­tai­na. Pai­kal­la oli run­saas­ti hiih­tä­jiä huol­ta­ji­neen ja kan­nus­ta­ji­neen. Aurin­ko hel­li ja keli oli hyvä. Vesa­las­sa jokai­nen sai hiih­tää halua­maan­sa tyy­liä. Kil­pai­lu­jen lomas­sa sai las­kea mäkeä ja naut­tia kah­vion anti­mis­ta. Monet tote­si­vat, että hih­tocup on hyvä idea ja innos­taa lap­sia hiihtämään.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mel­lak­ka Nuo­rit­tan poro­ki­so­jen nopein

Nuo­rit­tan perin­teis­ten poro­ki­so­jen kuu­man sar­jan ja nel­jän­nen Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jon voit­toon kii­si Han­nu Kru­pu­lan omis­ta­ma Mel­lak­ka aja­ja­naan Eero Päk­ki­lä. Saa­ri­suol­la 9‑vuotiaan Mel­la­kan aika oli kilo­met­rin radal­la 1,17.160. Iso­sy­dän­maan palis­kun­nas­ta ole­va Mel­lak­ka voit­ti myös vuo­si sit­ten Nuo­rit­tal­la kuu­man sarjan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kas­sa­krii­siin ajau­tu­nut hir­si­ta­lo­teh­das sai uudet omis­ta­jat, hen­ki­lö­kun­nal­la vah­va luot­to tulevaan

Vai­ke­aan talou­del­li­seen tilan­tee­seen vii­me vuo­sien aika­na ajau­tu­nut Mam­mut­ti­ko­ti sai uudet omis­ta­jat, kun kiin­teis­tö­si­joi­tus­yri­tys Kiin­teis­tö Oy Syr­ko­hin Vesa Syri ja Pasi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mam­mut­ti­hir­si palaa perus­asioi­hin – Kas­sa­krii­siin ajau­tu­nut hir­si­ta­lo­teh­das sai uudet omis­ta­jat, yt-neu­vot­te­lut käyn­nis­tyi­vät tänään

Vai­ke­aan talou­del­li­seen tilan­tee­seen vii­me vuo­sien aika­na ajau­tu­nut Mam­mut­ti­ko­ti sai uudet omis­ta­jat, kun kiin­teis­tö­si­joi­tus­yri­tys Kiin­teis­tö Oy Syr­ko­hin Vesa Syri ja Pasi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus