Ajan­koh­tais­ta

Kii­min­ki­jo­ki ihmi­sil­le

Rivi­nok­ka, Kur­tin­hau­ta, Mie­hik­kä, Myl­ly­saa­ri, Koi­te­li, Reki­ky­lä, Joki­kok­ko, Ala­vuot­to, Innin­kos­ki, sekä monet muut upeat mai­se­ma­pai­kat ja vir­kis­tys­koh­teet tau­ko­paik­koi­neen värit­tä­vät Ran­ta­poh­jan alu­eel­la…

Lue lisää

Kola­ri Iis­sä

Iis­sä tapah­tui per­jan­tai-ilta­na nelos­tien ja Praa­van­tien ris­teyk­ses­sä kah­den auton perään­ajo­ko­la­ri. Edel­lä kul­ke­nut auto oli kään­ty­mäs­sä kul­kusuun­taan­sa näh­den vasem­mal­le ja peräs­sä tul­leen auton kul­jet­ta­ja ei ollut havain­nut kään­ty­mis­tä riit­tä­vän ajois­sa, vaan tör­mä­si kään­ty­vän auton perään.

Lue lisää

Nai­sil­le kau­den ensim­mäi­nen koti­voit­to

Hela­tors­tain otte­luun Hau­ki­pu­taal­le saa­pui GBK Kok­ko­las­ta. Ennak­koas­tel­mat peliin oli­vat­her­kul­li­set, sil­lä jouk­kuei­den välil­lä oli vain yksi pis­te. Tie­dos­sa oli siis tasai­nen otte­lu. Enne­not­te­lua koti­jouk­ku­eel­ta pal­kit­tiin val­mis­tu­nei­ta pelaa­jia; Pih­la Tii­li­kai­nen ja Ella Kerä­nen, jot­ka­val­mis­tui­vat yli­op­pi­laik­si, sekä Sara Kuo­te­sa­ho ter­vey­den­hoi­ta­jak­si.


Hau­Pa jat­koi voit­to­jen tiel­lä

Hau­Pan mies­ten edus­tus­jouk­kue otti makean voi­ton Kol­mo­ses­sa, kun sar­ja­kär­ki TP-47 kaa­tui Hau­ki­pu­taal­la 2–0 luke­min. Ennen otte­lua puh­taal­la pelil­lä sar­jaa joh­ta­nut vie­ras­jouk­kue jou­tui totea­maan Hau­Pan vireen lii­an kovak­si, eikä otte­lun voit­ta­jas­ta jää­nyt epä­sel­vyyt­tä.


Polii­si val­voi tehos­te­tus­ti

Perus­kou­lut, useat ammat­ti­kou­lut ja lukiot päät­ti­vät luku­vuo­ten­sa viikonloppuna.Oulun polii­si val­voi per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na tehos­te­tus­ti nuor­ten päih­tei­den käyt­töä. Polii­si puut­tui alko­ho­li­rik­ko­muk­siin ja jär­jes­tys­häi­riöi­hin.


Poh­jois-Suo­men rat­sas­tus­kou­luop­pi­lai­den mes­ta­ruu­det rat­kot­tiin Iis­sä

Yli­ran­nan rat­su­ti­lal­la rat­kot­tiin mes­ta­ruuk­sia Iin Hevos­har­ras­ta­jien ja Suo­men Rat­sas­ta­jain­lii­ton Poh­­jois-Suo­­men alue­jaos­ton jär­jes­tä­mis­sä 1-tason rat­sas­tus­kil­pai­luis­sa. Kil­pai­lu alkoi kou­lu­rat­sas­tuso­suu­del­la sun­nun­tai­na yhdek­säl­tä sun­nun­tai­aa­mu­na.…


Iin Sil­loil­ta löy­tyi unel­mien täyt­ty­mys

Aivan val­ta­tien kupees­sa Iin kes­kus­tas­sa, mut­ta täy­del­li­ses­sä rau­has­sa, sil­miä hive­le­vän kau­niis­sa mai­se­mas­sa sijait­see Iin Sil­lat -lei­rin­tä­alue. Moni muis­taa pai­kan jo 1960-luvul­ta sie­nen, kukan ja sipu­lin muo­toi­sis­ta kir­ja­vis­ta pie­nis­tä loma­mö­keis­tä. Pik­ku­mö­kit ovat pää­ty­neet juhan­nus­kok­koon, mut­ta muu­ten paik­ka on ken­ties uuden, ennen­nä­ke­mät­tö­män kukois­tuk­sen kyn­nyk­sel­lä. Lei­rin­tä­alu­een kol­me ja puo­li vuot­ta sit­ten osta­neet yhdys­val­ta­lai­set Melis­sa ja Shaw­na Jova­nen ovat lait­ta­neet paik­ko­ja kun­toon raken­nus ker­ral­laan.