Ajan­koh­tais­ta

Ter­vas­Tii­ma-vii­kol­la koko Yli­kii­min­ki liik­keel­lä

Ter­­vas­­Tii­­ma-perin­­ne­­viik­­ko käyn­nis­tyy Yli­kii­min­gis­sä jäl­leen lau­an­tai­na. Van­ho­ja perin­tei­tä nou­dat­ta­vaa koti­seu­tu­ta­pah­tu­maa on jär­jes­tet­ty 1960-luvul­­ta läh­tien. Muka­na nyt­kin on laa­ja jouk­ko pai­kal­li­sia vapaa­eh­toi­sia…Ylei­sur­hei­lun juh­laa Hau­ki­pu­taal­la

Kai­ken kan­san kol­miot­te­lu ja Ruot­sa­lais­vies­ti kisa­taan Hau­ki­pu­taan kes­kusur­hei­lu­ken­täl­lä huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 27.6. kel­lo 18 alkaen. Jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Hau­ki­pu­taan Vei­kot. Kol­miot­te­lus­sa lajei­na…Juhan­nus sujui pää­osin rau­hal­li­ses­ti

Juhan­nus­vii­kon­lop­pu sujui polii­sin näkö­kul­mas­ta suh­teel­li­sen rau­hal­li­ses­ti. Per­­jan­­tai-illan kel­lo 18.00 ja aamun väli­se­nä aika­na Oulun polii­sil­la oli noin 130 häly­tys­teh­tä­vää. Kent­tä­joh­toa­lu­eel­la…


Vep­sä muka­na Niit­ty­hei­nä ja kis­san­kel­lo -kam­pan­jas­sa

Oulun Maa- ja koti­ta­lous­nais­ten Tai­mi Maho­se­na­ho kävi Vep­sän­ky­lä­läi­set ry:n ilta­kah­vi­vie­raa­na Vep­sän enti­sel­lä kou­lul­la. Pai­kal­la oli muka­vas­ti väkeä kuu­le­mas­sa muun muas­sa luon­non niit­ty­jen hoi­dos­ta ja puu­tar­hois­ta luon­toon leviä­vien vie­ras­la­jien tor­jun­nas­ta. Tilai­suu­des­sa esi­tel­tiin Niit­ty­hei­nä ja kis­san­kel­lo -kam­pan­ja, johon Vep­sän­ky­lä­läi­set aikoi­vat osal­lis­tua tal­koi­le­mal­la niit­ty­jen hoi­dos­sa kesän aika­na.


Tai­to säi­lyy kun sen on ker­ran oppi­nut

“Juu, jus­tiin­sa nuin se pit­tää pyö­rit­tää, varo sitä oksan­koh­taa, siit­tä se hele­pos­ti kat­ki­aa” -noin opas­tet­tiin vih­dan sidet­tä pyö­rit­te­le­vää Urho Per­nua yli-iiläi­sen Hei­no­sen talon pihas­sa, jon­ne talon­väen lisäk­si kokoon­tui Joki­ran­nan pal­ve­lu­kes­kuk­sen asuk­kai­ta avus­ta­ji­neen sekä koti­hoi­don pii­riin kuu­lu­via ikäih­mi­siä.


Meri­pe­las­ta­jat toi­min­ta­val­miu­des­sa juhan­nuk­se­na

Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys muis­tut­taa venei­li­jöi­tä tur­val­li­ses­ta vesil­lä liik­ku­mi­ses­ta. Suo­men Meri­pe­las­tus­seu­ran vapaa­eh­tois­ten joka­vuo­ti­nen voi­ma­näy­te ope­raa­tio Meri­täh­ti alkaa jäl­leen juhan­nus­tors­tai­na kel­lo 16.00. Kivi­nie­men…


Läpi­leik­kaus Kali­men­joen vedes­tä – pul­lot täyt­tyi­vät Kali­Ve­si-hank­keen näyt­teen­ot­to­päi­vä­nä

Kali­men­joen vesi oli eri­tyi­sen tark­kai­lun koh­tee­na juhan­nus­vii­kon tiis­tai­na, jol­loin joen veden laa­tua tut­ki­va Kali­­Ve­­si-han­­ke jär­jes­ti näyt­teen­ot­to­päi­vän yhdes­sä alu­een asuk­kai­den kans­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus