Ajan­koh­tais­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Mark­ki­naos­ta­mi­sen vai­keus

Vii­kon­lop­puu­ni mah­tui­vat Sii­ka­mark­ki­nat Hai­luo­dos­sa ja käsi­työ- ja hyvin­voin­ti­mes­sut Oulus­sa. Molem­mat ovat vuo­sit­tain tois­tu­via muka­via tapah­tu­mia, joi­hin läh­te­mis­tä jah­kaa kui­ten­kin lähes joka ker­taa. Jak­saa­ko vai eikö jak­sa -pun­ta­roin­nin lisäk­si vaa­ka­kup­piin pus­ke­vat eko­lo­gi­set ja mark­ki­na­ta­lou­del­li­set näkö­kul­mat.

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro 85 vuot­ta: Juh­la­kon­ser­tis­sa kau­neim­mat lau­lut

Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talol­ta kan­tau­tuu tut­tu­ja säve­liä. Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro on kokoon­tu­nut har­joit­te­le­maan 85-vuo­tis­juh­la­kon­sert­tin­sa ohjel­maa. Luvas­sa on läpi­leik­kaus kuo­ron tai­pa­leel­ta ja otos par­haim­mis­ta ja kau­neim­mis­ta kap­pa­leis­ta Made­to­jan salil­la Oulus­sa 26.10.


Toi­mit­ta­jal­ta: Luon­to lääk­keek­si rau­hat­to­muu­teen

Satun usein aja­maan autol­la, kun radios­ta tulee Luon­toil­ta. Vaik­ka oli­si kuin­ka kii­re ja tohi­na pääl­lä, ohjel­ma on rau­hoit­ta­vaa kuun­nel­ta­vaa, kuin lähe­tys toi­sel­ta pla­nee­tal­ta. Puhu­taan sii­len­pe­sis­tä, hämä­hä­kin poi­ka­sis­ta, lin­nun­pön­töis­tä, muu­ra­hai­sis­ta ja lin­tu­jen syys­muu­tos­ta.


Siri Esko­la pal­kin­to­sa­tees­sa

Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen pesä­pal­loi­li­ja Siri Esko­la pal­kit­tiin super­pe­sis­kau­den pudo­tus­pe­lien arvok­kaim­pa­na pelaa­ja­na, vuo­den joke­ri­pe­laa­ja­na sekä pelaa­jien itsen­sä valit­se­mal­la Kul­tai­nen mai­la-pal­kin­nol­la par­haa­na sisä­pe­laa­ja­na.Mar­tin­nie­men tsa­sou­nan pur­ku alka­mas­sa

Mar­tin­nie­men tsa­sou­na eli Oulun orto­dok­si­sen seu­ra­kun­nan rukous­huo­ne pure­taan loka­kuus­sa. Rukous­huo­ne on pyhi­tet­ty Apos­to­lien Pie­ta­rin ja Paa­va­lin sekä pyhit­tä­jä Arse­ni Kone­vit­sa­lai­sen muis­tol­le. Ton­til­la ole­va huol­to­ra­ken­nus pure­taan myös. Syy­nä on sisäil­maon­gel­mat.