Ajan­koh­tais­ta

Tal­vi­päi­vän iloa Leu­val­la

Koko per­heen tal­vi­ta­pah­tu­maa vie­tet­tiin aurin­koi­ses­sa sääs­sä Yli-Iin Leu­val­la. Lau­an­tai­na jär­jes­tet­tyyn tapah­tu­maan osal­lis­tui noin sata hen­keä. Ohjel­maan kuu­lui nap­pu­la­hiih­dot, ammun­taa, kil­pai­lu­ja,…


Vakio­tans­sin SM-prons­sia Hau­ki­pu­taal­le

Vakio­tans­sin SM-kil­­pai­­lui­­den par­ke­til­la Lau­kaas­sa näh­tiin kivi­nie­me­läi­nen Tuu­li Tol­va­nen parin­sa Jaak­ko Vii­na­mäen kans­sa. Ensim­mäis­tä ker­taa vakio SM-kisoi­­hin osal­lis­tu­neet Jun2-luo­­kan tans­si­jat tans­si­vat…


Aurin­koi­nen ja vauh­di­kas lii­kun­ta­päi­vä

Hau­ki­pu­taan kou­lul­la jär­jes­tet­tiin lii­kun­ta­päi­vä maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä. Päi­väs­tä Ran­ta­poh­jaan kir­joit­ti­vat mediayh­teis­työ­ryh­män oppi­laat. Vaih­toeh­toi­na oli men­nä las­ket­te­le­maan Isol­­le-Syöt­­teel­­le tai jää­dä kou­lul­le. Kou­lul­la…