Jää­liSyvem­mäl­le ohjel­moin­tiin

Jää­li­läi­nen Aapo Käki­leh­to kesä­töi­hin Koo­di­kär­pät-kam­pan­jaan Teea Tun­tu­ri Jääli/Oulu Vuo­si sit­ten kevääl­lä Oulun yli­opis­ton tie­to­tek­nii­kan opis­ke­li­ja Dan Ackers miet­ti ohjel­moin­tia nuo­ril­le…


Poro koh­ti poh­jois­ta

Teea Tun­tu­ri Jää­li Jää­lin Väli­ky­läs­sä Design Kim­mo Taka­rau­tion Jou­nin kau­pal­le teh­ty jät­ti­mäi­nen poro läh­ti tänään mat­kal­le koh­ti poh­jois­ta juu­ri het­ki…


Ter­vei­set Köö­pen­ha­mi­nas­ta!

Iiris Mati­la Han­na Viip­po­la Jää­li Oli­pa ker­ran maa­lis­kuus­sa ryh­mä puo­la­lai­sia, ita­lia­lai­sia, turk­ki­lai­sia ja suo­ma­lai­sia, jot­ka mat­ka­si­vat Eras­mus+ -mat­kal­le Köö­pen­ha­mi­naan. He…
Rhy­men vauh­dik­kaat jää­hy­väi­set

Pir­jo Holap­pa Jääli/Oulu/Haukipudas Jää­li­läis-oulu­lai­nen Rhy­me-bän­di piti hil­jat­tain jää­hy­väis­kon­sert­tin­sa Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la. Rock-musiik­kia soit­ta­vas­sa Rhy­mes­sa musi­soi­vat Eelis Sau­rio lau­lu, Topias Luuk­ka­nen kita­ra,…