Jää­li
Jää­liin kiek­koi­le­va kios­kiy­rit­tä­jä

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Jää­li Jää­lin R-kios­kin yrit­tä­jä­nä aloit­ti juhan­nus­vii­kol­la iiläi­nen Jari Meri­läi­nen. Yrit­tä­jän arki on tut­tua työ­tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja­na toi­mi­val­le Meri­läi­sel­le, joka ker­too…