Ii




Iin kun­ta sai eri­tyis­mai­nin­nan

Iin kun­nal­le myön­net­tiin kes­tä­vän kehi­tyk­sen eri­tyis­mai­nin­ta kes­ki­viik­ko­na 31.5 Fin­lan­dia-talol­la jär­jes­te­tys­sä kes­tä­vän kehi­tyk­sen yhteis­kun­ta­si­tou­muk­sen vuo­si­juh­las­sa. Eri­tyis­mai­nin­ta myön­net­tiin Iin sitou­muk­ses­ta vähen­tää kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä…


Ii sai oman perin­ne­ko­run

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Iin van­han Hami­nan arkeo­lo­gi­sis­sa kai­vauk­sis­sa kesäl­lä 2009 löy­ty­nyt ris­ti­rii­pus on jalos­tu­nut pai­kal­li­sen kul­ta­sep­pä Lea Aal­lon käsis­sä Iin omak­si…


Iijoen ja Kui­va­joen tul­va­huip­pu vii­kon­lop­pu­na

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen mukaan Iijoen ja Kui­va­joen vesis­tö­jen tul­va­huip­pu ajoit­tuu tule­val­le vii­kon­lo­pul­le. Vesi nousee ennus­teen mukaan mm. Län­si­ran­nan­tiel­le Pudas­jär­vel­lä ja Oijär­ven­tiel­le…


Istu­tus­lo­hen pyyn­ti vähe­nee rajus­ti Iijo­ki­suul­la

Tui­ja Jär­ve­lä-Uus­ta­lo Val­tio­neu­vos­ton ase­tus lohen­ka­las­tuk­sen rajoi­tuk­sis­ta on saa­nut Perä­me­ren kalas­ta­jat hauk­ko­maan hen­ke­ään. Eri­tyi­sen kovas­ti huh­ti­kuun lopus­sa voi­maan tul­lut ase­tus koet­te­lee…


Iin lukion yli­op­pi­laat kevääl­lä 2017

Anna­la Ven­la, Berg­man Marcus, Erk­ki­lä Joo­nas, Häk­ki­lä Roo­sa, Häy­ry­nen Emma, Jun­tu­nen Johan­na, Kaa­ki­nen Julius, Kaja­va Iida-Maria, Kan­ni­nen Vik­ke, Kave­ri Ance­li,…


Röy­tän sata­ma käyt­töön jo hei­nä­kuus­sa

Ran­ta­poh­ja Iin Röy­tän sata­man raken­nus­työt ovat eden­neet aika­tau­lus­sa. Uudet lai­tu­rit kul­je­te­taan maan­teit­se Mar­tin­nie­meen täl­lä vii­kol­la. Sata­man on tavoit­tee­na olla käy­tös­sä…