Ii


Pie­niä toi­vei­ta kun­nan suuntaan

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Oijär­vel­lä kokoon­nut­tiin tiis­­tai-ilta­­na Sam­po­laan kes­kus­te­le­maan kylän kehit­tä­mi­ses­tä. Kes­kus­te­luil­lan isä oli kun­nan­val­tuu­tet­tu Pent­ti Joke­la (sit.kesk.), joka kut­sui kool­le kunnan…
Iijoen poh­ja­pa­to­jen kun­nos­tus jatkuu

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Maan­siir­to­ko­neet Iin Kruu­nun­saa­ren kupees­sa herät­ti­vät ihmet­te­lyä vii­me vii­kol­la. Kysees­sä oli PVO-Vesi­­voi­­man teke­mät Puo­din­kos­ken mai­se­man­hoi­to­työt. – Työt liit­tyi­vät yhtiömme…