Ii

Yrit­tä­jyyt­tä oppi­mas­sa

Vuon­na 2013 alkun­sa saa­nut Kesäy­rit­tä­jä-kam­pan­ja ran­tau­tui tänä kesä­nä ensim­mäis­tä ker­taa Iihin. Kam­pan­jaan osal­lis­tu­neen 18-vuo­ti­aan Vee­ra Annusen pia­non­soi­ton ope­tus­ta tar­joa­va kesäy­ri­tys…Röyt­tä kut­suu kaik­kia kiin­nos­tu­nei­ta

Lee­na Taka­luo­ma Ii Iin Meri­pe­las­tus­seu­ral­la on sanan­mu­kai­ses­ti paraa­ti­paik­ka Röy­tän saa­res­ta. Seu­ral­la on nimit­täin vuo­kral­la Met­sä­hal­li­tuk­sen omis­ta­mat raken­nuk­set Luot­si­la ja Las­taa­ja.…Suo­men nuo­rin ja haus­kin tavis

Lee­na Taka­luo­ma Olha­va Kym­men­vuo­tias See­la Brau­er osal­lis­tui Suo­men haus­kin tavis -kisaan ja pää­si tv-kame­roi­den pais­tee­seen kisan nuo­rim­pa­na osa­not­ta­ja­na. Kisa esi­tet­tiin…