Ylikiiminki

Jur­va­kai­nen ja Veh­ka­lah­ti uis­te­li­vat voittoon

Uis­te­lun Yli­­kii­­min­­ki-cup jat­kui Juo­pu­lin­jär­vel­lä vii­me per­­jan­­tai-ilta­­na. Cupin toi­nen osa­kil­pai­lu uis­tel­tiin välil­lä tuu­li­ses­sa ja välil­lä tyy­nes­sä kesäil­lan sääs­sä. Juo­pu­lin­jär­vi Kun­toon ry/Parilan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ensia­puop­pe­ja kesään, SPR:n Yli­kii­min­gin osas­to jär­jes­ti näy­tös­tyyp­pi­sen ulkoharjoituksen

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van edes­sä saa­tiin tär­keim­mät ensia­puo­pit kesän varal­le, kun Suo­men Punai­sen Ris­tin Yli­kii­min­gin osas­to ensia­pu­ryh­mä jär­jes­ti näy­tös­tyyp­pi­sen ulko­har­joi­tuk­sen ensia­pu­tai­dois­ta. Harjoituksissa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup alkaa Jolosjärveltä

Perin­tei­nen uis­te­lu­kil­pai­lu Yli­kii­min­ki-cup käyn­nis­tyy ensi vii­kon per­jan­tai­na 25.5. Tänä vuon­na kil­pai­lu­jär­vien jär­jes­tys on muut­tu­nut. Avaus­kil­pai­lu uis­tel­laan Jolos­jär­vel­lä. Toi­nen osa­kil­pai­lu uis­tel­laan Juo­pu­lin­jär­vel­lä per­jan­tai­na 1.6. Vii­mei­nen ja cupin rat­kai­se­va osa­kil­pai­lu on Vuo­ton­jär­vel­lä per­jan­tai­na 8. kesäkuuta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rau­hoi­tet­tu jät­ti­su­kel­ta­ja löy­tyi Viinivaarasta

Pudas­jär­vi­nen Mar­ja Kuusi­ni­va löy­si vii­me vii­kon­lop­pu­na Kuik­ka­lam­mil­ta sukun­sa kan­ta­pai­kan lähet­ty­vil­tä kak­si jät­ti­su­kel­ta­jaa. Dytiscus latis­si­mus on eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­nen, kos­ka sil­lä on vah­va lain­suo­ja, sil­lä se kuu­luu EU:n habi­taat­ti­di­rek­tii­vil­lä suo­jel­tui­hin lajei­hin. Suo­mes­sa laji on rau­hoi­tet­tu, mut­ta niin elin­voi­mai­nen, ettei sitä ole pide­tä uhanalaisena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pit­kok­set ja uut­ta kalaa Vaaralampeen

Kou­ral­li­nen Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­nan tal­koo­mie­hiä on pais­ki­nut vii­me päi­vien hel­tees­sä töi­tä Yli­kii­min­gin Vaa­ra­lam­mel­la, jot­ta kalas­ta­jil­le saa­daan uudet pit­kos­puut val­miik­si kalas­tus­kau­del­le. Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten lam­mel­le val­mis­tui­vat leveäm­mät, esteet­tö­mät lai­tu­rit eri­tyis­ryh­mien käyt­töön. Vii­me kesä­nä raken­net­tiin upea kota ja nyt tekeil­lä ovat koko lam­men kier­tä­vät, noin 1,5 kilo­met­rin mit­tai­set pitkospuut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYhteis­työ­ryh­mis­tä asukasilloiksi

Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhteis­työ­ryh­mä­toi­min­ta siir­tyi­vät osak­si sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja vuo­den 2017 alus­sa. Toi­min­taa kehi­te­tään voi­mak­kaas­ti alue­mal­lin kaut­ta siten, että.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus