Rau­hoi­tet­tu jät­ti­su­kel­ta­ja löy­tyi Viinivaarasta

Pudas­jär­vi­nen Mar­ja Kuusi­ni­va löy­si vii­me vii­kon­lop­pu­na Kuik­ka­lam­mil­ta sukun­sa kan­ta­pai­kan lähet­ty­vil­tä kak­si jät­ti­su­kel­ta­jaa. Dytiscus latis­si­mus on eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­nen, kos­ka sil­lä on vah­va lain­suo­ja, sil­lä se kuu­luu EU:n habi­taat­ti­di­rek­tii­vil­lä suo­jel­tui­hin lajei­hin. Suo­mes­sa laji on rau­hoi­tet­tu, mut­ta niin elin­voi­mai­nen, ettei sitä ole pide­tä uhanalaisena.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus