Pit­kok­set ja uut­ta kalaa Vaaralampeen

Kou­ral­li­nen Yli­kii­min­gin kalas­tus­kun­nan tal­koo­mie­hiä on pais­ki­nut vii­me päi­vien hel­tees­sä töi­tä Yli­kii­min­gin Vaa­ra­lam­mel­la, jot­ta kalas­ta­jil­le saa­daan uudet pit­kos­puut val­miik­si kalas­tus­kau­del­le. Kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten lam­mel­le val­mis­tui­vat leveäm­mät, esteet­tö­mät lai­tu­rit eri­tyis­ryh­mien käyt­töön. Vii­me kesä­nä raken­net­tiin upea kota ja nyt tekeil­lä ovat koko lam­men kier­tä­vät, noin 1,5 kilo­met­rin mit­tai­set pitkospuut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus