Auto­pe­su­la tulee Haukiputaalle

Uusi läpiajettava autojen pikapesula rakennetaan Revontien ja Haukiputaantien kulmaan. Vieressä toimii polttoainejakeluasema.

Auto­pe­su­la Express Hau­ki­pu­das­ta raken­ne­taan paras­ta aikaa Revon­tie 43:een. Pesu­la val­mis­tuu käyt­töön kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa. Auto­pe­su­la Express Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaak­ko Barck ker­too, että auto­pe­su­lan raken­ta­mi­nen Hau­ki­pu­taal­le on ollut suun­ni­tel­mis­sa jo pitem­pään, nyt ajan­koh­ta sen toteut­ta­mi­sel­le tun­tui oikeal­ta. Raken­nus­töi­den ura­koin­nis­ta vas­taa Raken­nus­yh­tiö Obser­vo Oy. Hank­keen raken­ta­mis­kus­tan­nuk­set ovat noin puo­len mil­joo­nan euron luok­kaa. Kysees­sä on mie­hit­tä­mä­tön pika­pe­su­la, jon­ne ennen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus