Ii vuon­na 1918 — veren­vuo­da­tuk­sel­ta sääs­tyt­tiin

Reilut kolmekymmentä kuulijaa kokoontui Iin Järjestötalolle palatakseen sadan vuoden takaisiin tapahtumiin, joista Pertti Huovinen oli onnistunut kokoamaan kattavan tietopaketin.

Tam­mi­kuun lopul­la vuon­na 1918 Suo­mi jakau­tui kah­tia ja syt­tyi sota. Nuo ajat oli­vat niin Iis­sä kuin muu­al­la Suo­mes­sa levot­to­muu­den ja pelon sekä huu­ta­van elin­tar­vi­ke­pu­lan aikaa. Vaik­ka kun­nas­sa toi­mi työ­väe­nyh­dis­tyk­sen perus­ta­ma jär­jes­tys­kaar­ti ja toi­saal­la tam­mi­kuus­sa perus­tet­tu suo­je­lus­kun­ta, sääs­tyt­tiin Iis­sä veren­vuo­da­tuk­sel­ta. Sadan vuo­den takai­sis­ta tapah­tu­mis­ta ker­toi Pert­ti Huo­vi­nen Iin Jär­jes­tö­ta­lol­la pide­tys­sä luen­to­ti­lai­suu­des­sa, jon­ka jär­jes­ti Iin Jär­jes­töyh­dis­tys. —…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus