Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup alkaa Jolos­jär­vel­tä

Suosittu uistelun Ylikiiminki-cup käynnistyy ensi viikon perjantaina Jolosjärveltä. Cupin toinen osakilpailu uistellaan Juopulinjärvellä ja päätöskilpailu Vuotonjärvellä, josta tämä kuva on viime vuodelta.

Perin­tei­nen uis­te­lu­kil­pai­lu Yli­kii­min­ki-cup käyn­nis­tyy ensi vii­kon per­jan­tai­na 25.5. Tänä vuon­na kil­pai­lu­jär­vien jär­jes­tys on muut­tu­nut. Avaus­kil­pai­lu uis­tel­laan Jolos­jär­vel­lä. Toi­nen osa­kil­pai­lu uis­tel­laan Juo­pu­lin­jär­vel­lä per­jan­tai­na 1.6. Vii­mei­nen ja cupin rat­kai­se­va osa­kil­pai­lu on Vuo­ton­jär­vel­lä per­jan­tai­na 8. kesä­kuu­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus