Ylikiiminki

Yrit­tä­jän seu­ra­na on nyt jat­ku­va huo­li

Ravin­­to­­la-alan yrit­tä­jät Kii­min­gin, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin alu­eel­la toi­vo­vat, että koro­nan aiheut­ta­ma poik­keus­ti­lan­ne jäi­si mah­dol­li­sim­man lyhyek­si ja nor­maa­lie­lä­mään pääs­täi­siin mah­dol­li­sim­man pian.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät elä­vät rau­hal­li­ses­ti epä­var­muu­des­sa

Kesän aika­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tään taval­li­ses­ti sato­ja pie­niä ja isom­pia tilai­suuk­sia. Suu­rim­man väki­jou­kon kokoa­vat kool­le Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­nat sekä Yli­kii­min­gin Ter­vas­tii­ma.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nui­ja­mies­ten laval­la tans­si­taan heti kun lupa hel­ti­ää – Tans­si­kau­den piti alkaa tou­ko­kuun alus­sa

Jos eläi­sim­me taval­lis­ta aikaa tans­sit­tai­siin Yli­kii­min­gis­sä Nui­ja­mies­ten laval­la tule­va­na kesä­nä kaik­ki­aan 17 tans­sit. Ava­jai­sis­sa lau­an­tai­na 3.5. oli­si kan­saa tans­sit­ta­nut Leif.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Yrit­tä­jät ovat ahtaal­la koro­nan takia

Ran­ta­poh­jaan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat pel­kää­vät koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eten­kin pie­ny­rit­tä­jiin, joi­ta alu­eel­la on pal­jon. Hal­li­tuk­sen toi­miin yrit­tä­jien ahdin­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ollaan enim­mäk­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus