Ylikiiminki

Yrit­tä­jät ovat ahtaal­la koro­nan takia

Ran­ta­poh­jaan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat pel­kää­vät koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eten­kin pie­ny­rit­tä­jiin, joi­ta alu­eel­la on pal­jon. Hal­li­tuk­sen toi­miin yrit­tä­jien ahdin­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ollaan enim­mäk­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nui­ja­mie­het kar­toit­ti­vat yli­kii­min­ki­läis­ten toi­vei­ta seu­raa koh­taan

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mie­het teki alu­eel­laan kyse­lyn, jos­sa kar­toi­tet­tiin muun muas­sa sitä, mil­lais­ta toi­min­taa seu­ran halu­taan jär­jes­tä­vän ja löy­tyi­si­kö Yli­kii­min­gis­tä haluk­kai­ta ohjaa­jik­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli­kii­min­gin kir­kos­sa ikku­na­re­mont­ti

Yli­kii­min­gin kir­kon perus­teel­li­nen ikku­na­re­mont­ti on käyn­nis­ty­nyt, ja val­mis­ta on tar­koi­tus olla syys­kuun lop­puun men­nes­sä. – Ikku­nat kun­nos­te­taan kar­mei­neen ja puit­tei­neen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiki­hiih­dos­sa nau­tit­tiin hyvis­tä olo­suh­teis­ta

Perin­tei­nen 51. Hiki­hiih­to siva­koi­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa lau­an­tai­na. Lumi­ti­lan­teen vuok­si hiih­to siir­ret­tiin Yli­kii­min­gin kou­lu­kes­kuk­ses­ta Pyl­kö­na­hol­le, jos­sa ylei­sön oli help­po seu­ra­ta hiih­tä­jien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus