Ylikiiminki

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 17

Hau­ki­pu­das

Ti: kala­keit­to, suo­la­kurk­ku, leik­ke­le, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­na­vii­pa­le­laa­tik­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kurk­ku, kas­vis­vuo­ka. To: pork­ka­na­so­se­keit­to, juus­to, tuo­re­pa­la, mar­ja­kiis­se­li. Pe: kink­ku­kiusaus, tomaat­ti-sipu­li­sa­laat­ti, kas­vis­kiusaus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Olo­ko­to siir­tyy Mam­mut­ti­hir­rel­tä Kon­tiol­le

Kan­sain­vä­li­ses­ti pal­kin­to­ja ja tun­nus­tus­ta kerän­nyt, kii­min­ki­läi­sen Ilma­ri Mäen­pään suun­nit­te­le­ma, lasi­kat­toi­nen pie­nois­ko­ti Olo­ko­to siir­tyy yli­kii­min­ki­läi­sel­tä Mam­mut­ti­hir­rel­tä osak­si maa­il­man joh­ta­van hir­si­ta­lo­val­mis­ta­jan, Kon­tion,…

Lue lisää

Äänet Yli­kii­min­gis­tä kes­kus­tal­le ja perus­suo­ma­lai­sil­le

Kii­min­ki­läi­nen Lau­ri Niku­la nap­pa­si suu­rim­man potin, eli 11 pro­sent­tia, yli­kii­min­ki­läis­ten äänis­tä näis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä tuli 10,2 pro­sen­tin ääni­mää­räl­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Musiik­ki yhdis­tää ja tuo hyvää miel­tä

Yli­kii­min­gin kou­lun hyvin­voin­ti­viik­ko poi­ki Vesai­sen­lin­naan Lau­la kans­sam­me -tilai­suu­den, jon­ka jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä kou­lu ja Yli­kii­min­gin musiik­kiyh­dis­tys. Kol­mi­sen­kym­men­tä yli­kii­min­ki­läis­tä pää­si lau­la­maan yhdes­sä ja kuun­te­le­maan Iha­nas­ti rem­pal­laan -lau­lu­yh­tyeen, Ter­vak­set -yhtyeen sekä Tuo­mas Mart­ti­la-Tor­nion ja Tero Vilp­pu­lan musi­soin­tia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pek­ka Ait­ta­kum­pu edus­kun­taan

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta uuteen edus­kun­taan valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Kes­kus­ta­lai­nen Ait­ta­kum­pu keik­kui reip­paas­ti läpi­men­nei­den lis­tal­la aina ään­ten­las­ken­nan alku­vai­heis­ta asti. Itse hän tuu­let­ti kui­ten­kin vas­ta koko ään­ten­las­ken­nan val­mis­tut­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHiih­tä­jä­suu­ruus Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ret ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Mar­tin­nie­me­läi­nen his­to­rias­ta kiin­nos­tu­nut Pent­ti Utriai­nen on sel­vi­tel­lyt Iin Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ria aina 1700-luvun alku­puo­lis­kol­le saak­ka. Karl (Kal­le).…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus