Nui­ja­mies­ten laval­la tans­si­taan heti kun lupa hel­ti­ää – Tans­si­kau­den piti alkaa tou­ko­kuun alus­sa

Nuijamiesten lava vietti 60-vuotisjuhlaa viime heinäkuussa. 500 ensimmäiselle tansseihin tulijalle oli ilmaiset täytekakkukahvit. Kauan ei aikaa täytekakkukahveihin mennyt, sillä illan aikana tanssiväkeä oli paikalla yli 1 000 henkilöä. Nyt tanssikauden aloitusajankohta on täysi arvoitus. (Arkisto: Pirjo Holappa)

Jos eläi­sim­me taval­lis­ta aikaa tans­sit­tai­siin Yli­kii­min­gis­sä Nui­ja­mies­ten laval­la tule­va­na kesä­nä kaik­ki­aan 17 tans­sit. Ava­jai­sis­sa lau­an­tai­na 3.5. oli­si kan­saa tans­sit­ta­nut Leif Lin­de­man.

– Nyt on ihan mah­do­ton­ta ennus­taa, mil­loin kausi pääs­tään avaa­maan. Tou­ko­kuun kaik­ki tans­sit on nyt perut­tu ja sii­tä eteen­päin odo­tam­me, että kun viran­omai­sil­ta hel­ti­ää lupa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen, teem­me heti pää­tök­sen mil­loin aloi­tam­me, lavai­sän­tä Las­se Haa­pa­mä­ki sanoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus