Moduu­li­van­ki­lan sijain­ti asuk­kai­den mur­heenk­ryy­ni­nä

Moduulivankilan liepeillä sattuu ja tapahtuu. Kuva: Jussi Tukiainen.

Nie­me­län­tör­mäl­lä Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man taka­pi­hal­la sijait­se­van moduu­li­van­ki­lan piti olla puo­len vuo­den tila­päis­rat­kai­su, mut­ta jär­jes­te­lyl­le ei näy lop­pua. Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man sel­li­ti­lat ja eril­li­nen moduu­li­van­ki­la Nie­me­län­tör­mäl­lä otet­tiin käyt­töön vuo­den 2017 aika­na, kun Oulun polii­si­lai­tos jou­tui siir­ty­mään sisäil­maon­gel­mien takia Oulun ase­ma-aukion pää­pai­kas­ta usei­siin väis­tö­ti­loi­hin. Nie­me­län­tör­män asuk­kaat ihmet­te­le­vät van­ki­lan sijain­tia kes­kel­lä asu­tus­ta ja koke­vat sii­tä ole­van hait­taa. Pii­na näyt­tää jat­ku­van,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus