Rantapohjan alue

Tai­de­tes­taa­jat-han­ke jat­kuu

Suo­men his­to­rian suu­rim­man nuor­ten kult­tuu­ri­hank­keen Tai­de­tes­taa­jien jat­ko on tur­vat­tu luku­vuo­dek­si 2020–2021. Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton ja Svens­ka kul­tur­fon­de­nin käde­no­jen­nus val­tiol­le sai vas­ta­kai­kua, ja val­tio­va­rain­va­lio­kun­ta ehdot­taa mie­tin­nös­sään, että Tai­de­tes­taa­jat voi jat­kua val­tion tuke­ma­na aina­kin vuo­den lisää. Rahoi­tuk­ses­ta puo­let tulee val­tiol­ta ja puo­let rahoit­ta­jil­ta.

Lue lisää

Teks­ta­rit 12.12.2109

Hei, te van­hem­pi paris­kun­ta. Tie­dät­te­kö te, miten näky­mät­tö­miä te olet­te tum­mis­sa vaat­teis­sa kul­kies­san­ne Hau­ki­väy­läl­lä aamui­sin. Voi­sit­te­ko lait­taa hei­jas­ta­van lii­vin pääl­le tai voit­te­ko vali­ta tur­val­li­sem­man käve­ly­rei­tin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ulko­jää­kausi lähe­nee

Luis­te­le­maan ulko­jäil­le pää­see Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jo Yli­kii­min­gis­sä, Kel­los­sa ja Hau­ki­pu­taal­la Kir­kon­ky­län kau­ka­los­sa. Par­hail­laan monel­la ken­täl­lä teh­dään jää­dy­tys­töi­tä ja pian yhä useam­mal­le ken­täl­le pää­see luis­te­le­maan.Jou­lu­puk­ki muis­tut­taa, että las­ten pitää saa­da olla lap­sia

Jou­lu­pu­kin voi näh­dä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin useis­sa pai­kois­sa jo ennen jou­lu­aat­toa. Eni­ten sil­ti puna­nu­tun näke­mi­nen jän­nit­tää aat­toil­ta­na. Ihan oikeal­la Kor­va­tun­tu­rin Jou­lu­pu­kil­la on apu­lai­sia, jois­ta moni asuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Myös jää­li­läi­nen apu­lais­puk­ki muo­rei­neen ilah­dut­taa lap­sia ja aikui­sia aat­to­na.