Rantapohjan alue

Hal­meel­le ja Jäp­pi­sel­le SM-kul­taa hiih­to­suun­nis­tuk­ses­ta

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen pit­kän mat­kan Suo­men mes­ta­ruuk­sis­ta kisat­tiin Pel­los­sa Rita­val­kean hiih­to­kes­kuk­sen lähi­maas­tois­sa vii­me lau­an­tai­na. Maas­to oli vaih­te­le­vaa tor­nion­laak­so­lais­ta vaa­ra­maas­toa. Lapin Lumi­ras­tien yhtey­des­sä käy­ty kisa sai eri­koi­sen piir­teen, sil­lä sakea lumi­sa­de teki ras­teil­le nopeim­pien reit­tien sel­vit­tä­mi­ses­tä entis­tä­kin haas­teel­li­sem­paa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Avus­tus­ta vai orja­työ­tä? – Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työs­tä mon­ta tul­kin­taa

Vai­kea­vam­mai­sel­la on mah­dol­li­suus saa­da hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja, mikä­li hän tar­vit­see apua tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vält­tä­mä­tön­tä toi­sen ihmi­sen anta­maa apua niis­sä tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa, jot­ka hen­ki­lö teki­si itse, mut­ta vam­man tai sai­rau­den vuok­si hän ei sel­viä niis­tä oma­toi­mi­ses­ti.

Lue lisää

Ook­ko nää kuul­lu 28.2.

Ran­ta­poh­jas­ta 6.7.1979: Pie­ni tyt­tö­nen seu­ra­si vai­te­li­aa­na mut­ta tark­ka­na iso­van­hem­pien­sa läh­tö Var­kau­teen selän nik­saut­ta­jan luok­se. Sit­ten hän sanoi: ”Mum­mi, ota minut.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kai­sa Lai­ti­nen hiih­to­suun­nis­ti SM-kiso­jen tupla­mes­ta­rik­si

Hiih­to­suun­nis­tuk­sen SM-sprint­ti- ja sprint­ti­vies­ti­mi­ta­lit rat­kot­tiin Iisal­men Palois­vuo­rel­la vii­me vii­kon­lop­pu­na. Iisal­men Visan isän­nöi­mis­sä kisois­sa vaa­dit­tiin nope­aa rei­tin­va­lin­to­jen suun­nit­te­lua ja tiuk­ko­ja ras­tin­ot­to­ja sekä kes­tä­vyyt­tä ja hyvää hiih­to­suun­nis­tus­tai­toa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hol­lan­nis­ta autoil­len poh­joi­sen tal­veen

Alan­ko­mai­den kil­vin ja run­sain mai­nos­teip­pauk­sin varus­te­tut van­hah­kot autot sai­vat Kui­va­nie­men ja Olha­van seu­duil­la monet suo­ma­lai­sau­toi­li­jat hie­rai­se­maan sil­mi­ään tors­tain lii­ken­tees­sä.


Kiin­teis­tön omis­ta­jan pitää tie­tää itse, kos­ka tuli­si­jat ja hor­mit on nuo­hot­tu

Talo­no­mis­ta­jat vas­taa­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti tam­mi­kuun alus­ta läh­tien itse nuo­houk­sen tilaa­mi­ses­ta ja nuo­hous­vä­lien nou­dat­ta­mi­ses­ta, kun pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­vut­tiin vuo­den­vaih­tees­sa. Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­toi­mia­lu­eel­la nuo­houk­sen vapaa­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Oulun OP:lla hyvä vuo­si

Oulun Osuus­pan­kin kas­vu oli vuon­na 2018 sel­väs­ti mark­ki­na­kas­vua nopeam­paa. Kas­vu perus­tuu pan­kin mukaan eri­tyi­ses­ti asun­to- ja yri­tys­ra­hoi­tuk­sen sekä tal­le­tus­ten kas­vuun. Pan­kin kan­nat­ta­vuus säi­lyi hyväl­lä tasol­la.