Rantapohjan alue

Koro­na kas­vat­taa verk­ko­lii­ken­net­tä ja muut­taa kii­re­ai­ko­ja – Miten sujuu etä­ar­ki?

Monet teke­vät täl­lä het­kel­lä työ­tään etäyh­teyk­sien kaut­ta koto­aan. Useat yrit­tä­vät tul­la toi­meen karan­tee­nin omai­sis­sa olo­suh­teis­sa hoi­taen samal­la arki­sia asioi­taan netin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät elä­vät rau­hal­li­ses­ti epä­var­muu­des­sa

Kesän aika­na Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­te­tään taval­li­ses­ti sato­ja pie­niä ja isom­pia tilai­suuk­sia. Suu­rim­man väki­jou­kon kokoa­vat kool­le Kui­va­nie­men Pitä­jä­mark­ki­nat sekä Yli­kii­min­gin Ter­vas­tii­ma.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Koro­na vai­kut­taa moneen

Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la vah­vis­tui maa­nan­tai­na kuusi uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tes­tein vah­vis­tet­tu­ja sai­ras­tu­nei­ta on kaik­ki­aan 27. Koko maas­sa var­mis­tu­nei­ta tar­tun­to­ja on 272.…
Met­sä­ta­lous hui­pul­ta koh­ti tasai­sem­pia aiko­ja – Ran­ta­poh­jan alu­een met­sä­no­mis­ta­jil­le vii­me vuo­del­ta­kin mil­joo­na­tu­lot

Vuo­si 2018 oli yksi­tyi­sil­le met­sä­no­mis­ta­jil­le koko met­sä­sek­to­rin tavoin huip­pu­vuo­si, eikä tah­ti kor­jui­den osal­ta vie­lä vuo­den 2019 alku­puo­lis­kol­la hii­pu­nut. Yli-Iin met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus