Oulu

Kol­mas sek­to­ri kut­su­taan mukaan aut­ta­maan

Oulus­sa pyri­tään koro­na­vi­ruk­ses­ta aiheu­tu­van poik­keus­ti­lan­teen vuok­si var­mis­ta­maan arjen avun tar­joa­mi­nen kau­pun­ki­lai­sil­le ja eri­tyi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le. Tätä teh­dään ns.…


Koro­na syn­nyt­tää uusia toi­min­ta­ta­po­ja myös hoi­va­pal­ve­lui­hin

Ikäih­mis­ten hoi­va­ko­deis­sa suh­tau­du­taan koro­nan aiheut­ta­maan tilan­tee­seen hyvin vaka­vas­ti ja teh­dään kai­ken aikaa pal­jon enna­koi­via toi­mia asu­kas­tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Hen­ki­lö­kun­taa on tois­tai­sek­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVan­hem­pia akti­voi­daan mukaan ham­mas­tar­kas­tuk­siin – Liik­ku­va ham­mas­hoi­don yksik­kö tekee tar­kas­tuk­set Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä

Las­ten ham­mas­hoi­dos­sa siir­ryt­tiin Oulus­sa­kin pois käy­tän­nös­tä, jos­sa lap­set kul­je­te­taan ham­mas­tar­kas­tuk­seen yhteis­kyy­dil­lä kou­lul­ta. Nykyi­sin vas­tuu ham­mas­tar­kas­tuk­seen kul­jet­ta­mi­ses­ta on huol­ta­jal­la. Osa van­hem­mis­ta…Maa­kun­ta­vies­tin voit­to Oulul­le – Ii oli mini­som­pa- ja har­ras­ta­ja­vies­tin voit­ta­ja

Oulu hiih­ti yli­voi­mai­ses­ti maa­kun­ta­vies­tin voit­toon sun­nun­tai­na Vir­pi­nie­mes­sä. Oulun voit­toai­ka kuusio­suuk­si­ses­sa (5+3+3+5+5+10) vies­tis­sä oli 1.16.43,7. Jouk­ku­ees­sa hiih­ti­vät Eero Ait­to­lam­pi, Neea Tas­ki­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus