Iäkäs nai­nen löy­tyi meneh­ty­nee­nä avan­nos­ta

IŠäkkä䊊n naisen potkurireissu pä䊊ttyi ikŠävästi sulaan. Merivartiosto varoittaa heikoista jäistä. Kuva: Virpiniemen merivartiosto.

Iäkäs nai­nen oli läh­te­nyt pot­ku­kel­kal­la käy­mään mökil­lään Oulun edus­tal­la tors­tai­aa­mu­na. Omai­set eivät per­jan­tai­na aamu­päi­väl­lä saa­neet yhteyt­tä lähei­seen­sä ja ilmoit­ti­vat tilan­tees­ta meri­pe­las­tus­kes­kus Tur­kuun, joka käyn­nis­ti alu­eel­la etsin­nät.

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man ilma­tyy­ny­alus löy­si parin tun­nin etsin­tö­jen jäl­keen nai­sen meneh­ty­nee­nä avan­nos­ta, jon­ne hän oli pot­ku­kel­kal­laan jou­tu­nut.

Meri­var­tios­to muis­tut­taa erit­täin hei­kos­ta jää­ti­lan­tees­ta Perä­me­ren ran­ni­kol­la ja suo­sit­te­lee vah­vas­ti vält­tä­mään liik­ku­mis­ta jää­peit­tei­sil­lä meria­lueil­la.