Ii

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 17

Hau­ki­pu­das

Ti: kala­keit­to, suo­la­kurk­ku, leik­ke­le, kas­vis­keit­to. Ke: liha-peru­na­vii­pa­le­laa­tik­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kurk­ku, kas­vis­vuo­ka. To: pork­ka­na­so­se­keit­to, juus­to, tuo­re­pa­la, mar­ja­kiis­se­li. Pe: kink­ku­kiusaus, tomaat­ti-sipu­li­sa­laat­ti, kas­vis­kiusaus.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hiih­to­ki­sat Oijär­vel­lä

Oijär­ven Tem­pauk­sen perin­tei­set nap­pu­la­hiih­dot ja aikuis­ten sprin­tit hiih­det­tiin aurin­koi­ses­sa kevät­sääs­sä 6.4.2019 Oijär­ven Sam­po­las­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tans­sien voi pääs­tä jopa Flo­ri­dan aurin­koon

Iiläi­nen Lot­ta Jär­ven­pää sekä mel­kein iiläi­nen, eli pal­jon aikaa Iin mum­mo­las­saan viet­tä­vä Jose­fii­na Yli­luo­ma kuu­lu­vat oulu­lai­sen NLC:n eli Nort­hern Lights Cheer­lea­ding -seu­ran junio­rei­den cheer­tans­sin edus­tus­jouk­ku­ee­seen, joka ylsi ikä­luok­kan­sa Suo­men­mes­ta­ruu­teen vii­me jou­lu­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Simon Kyre­ne­läi­nen tutum­pi Ilk­ka Remes­tä Iin visas­sa

Pääl­le pai­na­va pää­siäi­nen kar­si Iin Järk­kä­vi­san jouk­kuei­ta mm. sii­nä, että Itä­maan tie­tä­jät lie­ne­vät ereh­ty­neet pyhä­ajas­ta ja mat­kan­neet kai­ke­ti Bet­le­he­miin. Kyse­li­jä oli han­ka­loit­ta­nut pin­nan keruu­ta toka­puo­lia­jan kysy­myk­sil­lä, mikä joh­ti ylei­ses­ti hyy­ty­mi­seen muil­la, pait­si Toh­ve­li­rois­toil­la. Vih­jeet oli­vat kink­ki­siä eikä niil­lä juh­lit­tu. Saa­ris­to­lai­set vete­li kol­mo­sen ainoa­na kodin­ko­ne­liik­keis­tä. Kah­vin­suo­dat­ti­men kek­si­jäs­tä tuli kak­ko­nen eikä Vil­ho Lam­men koti­ky­lä­kään ollut outo. Musiik­ki ei oikein nat­san­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­tan kan­na­tus las­ki, perus­suo­ma­lais­ten nousi myös Iis­sä

Kes­kus­tan kan­na­tus tip­pui Iis­sä 9,5 pro­sent­tia vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­ta. Puo­lue oli kui­ten­kin edel­leen suo­si­tuin 31,8 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­laan. Suu­rin­ta kan­na­tus oli Kui­va­nie­men Joki­ky­läs­sä, jos­sa kes­kus­ta kerä­si 61,6 pro­sent­tia äänis­tä. Vähi­ten puo­lue kerä­si ääniä Ala­ran­nal­ta, jos­sa kes­kus­tan osuus äänis­tä oli 24,8 pro­sent­tia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKult­tuu­ri­Kaup­pi­lan resi­dens­si­toi­min­ta laa­je­nee – Avoi­met ovet kes­ki­viik­ko­na

Resi­dens­sin remon­tin myö­tä Tai­de­kes­kus Kult­tuu­ri­Kaup­pi­la tar­jo­aa jat­kos­sa tilat kah­del­le resi­dens­sioh­jel­mal­le. Yhtei­söl­li­seen työs­ken­te­lyyn kes­kit­ty­vä resi­dens­sioh­jel­ma jal­kau­tuu välil­lä myös mui­hin kun­tiin. Kevään resi­dens­si­jak­soil­la Iis­sä ja Uta­jär­vel­lä tar­kas­tel­laan ympä­ris­töä uusis­ta näkö­kul­mis­ta sävel­tä­jä Maki­ko Nis­hi­kazen ja media­tai­tei­li­ja Tuo­mo Kan­gas­maan joh­dol­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Antai­sit kima­lai­sen len­tää

Iiläi­sel­lä Pet­ri Yrjö­läl­lä on Gal­le­ria Har­ma­jas­sa Piki­saa­res­sa 5.–28.4.2019 tai­de­näyt­te­ly nimel­tään Kom­pas­si-Maa­lauk­sia. Näyt­te­ly on jo kuu­des samas­sa gal­le­rias­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus