Ii

Pihan poh­ja­töis­tä ei kan­na­ta tin­kiä

Mikä­li pihaan on käy­tet­tä­vis­sä rahaa niu­kas­ti, kan­nat­taa rahat käyt­tää poh­ja­töi­hin, neu­voo piha- ja viher­suun­nit­te­li­ja Ani­ta Simi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKor­ti­ton kemi­läis­mies ajoi huu­meis­sa Iis­sä

Oulun polii­sin par­tio sai tors­tai­na 13.9. hie­man ennen puol­ta yötä teh­tä­vän Kemin­tiel­le Iihin. Ilmoi­tuk­sen mukaan Oulua koh­ti on tulos­sa hen­ki­lö­au­to, jon­ka kul­jet­ta­ja on mah­dol­li­ses­ti huma­las­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Beto­ni­set hömö­tiai­set val­mis­tui­vat sil­mä­ni­lok­si

Timo Ala­raa­sa­kan työs­tä­mät beto­ni­set hömö­tiai­set ovat val­mis­tu­neet. Kah­des­ta lin­nus­ta ja nii­den välis­sä ole­vas­ta lin­tu­jen pesey­ty­mis­pai­kas­ta koos­tu­va beto­ni­veis­tos sijait­see Ala­raa­sa­kan taka­pi­hal­la Iin Oja­ky­läs­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVar­hais­kas­va­tuk­ses­sa pitää olla valin­nan­mah­dol­li­suuk­sia

Vir­pi Uute­la on aloit­ta­nut työn­sä Iin kun­nan var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja­na. Vir­ka on uusi, sil­lä kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­pääl­li­kön vir­ka muu­tet­tiin kevääl­lä eril­li­sik­si ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­joh­ta­jien viroik­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Röy­tän sata­man ruop­paus toi­veis­sa, rahoi­tuk­ses­ta ei tie­toa

Iin Röy­tän lai­tu­rit ovat vii­meis­te­lyä vail­le val­miit. Kah­den vuo­den pro­jek­tis­sa sata­mas­sa on uusit­tu kak­si pont­to­ni­lai­tu­ria ja beto­ni­lai­tu­rit. Kel­lu­vat teräs­pont­to­ni­lai­tu­rit otet­tiin käyt­töön jo vii­me kesä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus