Ii

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 9

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki

Ma: jau­he­li­ha-peru­na­so­se­laa­tik­ko, nel­jän lajin vihan­nes­se­koi­tus, puna­kaa­li-banaa­ni­sa­laat­ti, soi­ja-peru­na­laa­tik­ko. Ti: pyt­ti­pan­nu, pais­tet­tu kanan­mu­na, val­ko­kaa­li-kurk­kusa­laat­ti, kas­vis­pyt­ti­pan­nu. Ke: lohi­keit­to, kau­ra­lei­pä, juus­to, kau­den hedel­mä. To: maksalaatikko/ jau­he­mak­sa­pih­vit, rus­kis­tet­tu sipu­li­vii­pa­le, voi­kas­ti­ke, kuk­ka­kaa­li, peru­nat, pork­ka­na-puo­luk­ka­sa­laat­ti, kas­vis­gra­tii­ni/­kus­kus-kas­vis­pih­vi. Pe: pinaat­ti- tai pork­ka­nao­hu­kai­nen, peru­nat, vil­jai­sa kas­vis­se­koi­tus, val­ko­kas­ti­ke, kau­ra­lei­pä, rai­kas jää­vuo­ri­sa­laat­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Al Capo­ne tun­nis­tet­tiin Iis­sä parem­min kuin Eugen Schau­man Schau­man

Iin Järk­kä­vi­san jänk­kää­jät tun­nis­ti­vat kuvas­ta parem­min Ame­ri­kan gangs­te­ri Al Capo­nen kuin koti­mai­sen ter­ro­ris­tin Eugen Schau­ma­nin. Itä­maan tie­tä­jät oli­vat täpi­nöis­sään, kun vih­jeis­tä irto­si lähes täy­det. Pin­no­ja tuli kyl­lä monis­ta muis­ta­kin, mut­ta vain ykkö­siä. Olli Lind­hol­min muis­to­ky­sy­myk­sis­tä tuli pin­nat molem­mis­ta ja Rei­no Nor­din­kin tun­nis­tet­tiin. Kovat kil­pa­kump­pa­nit Saa­ris­to­lai­set tun­nis­ti­vat kri­no­lii­ni­ha­meen ja sil­lä parin pin­nan eron. Englan­nin kunin­gas­huo­neen suku­ni­mi oli hyvin­kin tut­tu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Perus­suo­ma­lais­ten ehdok­kai­ta kier­tu­eel­la

Lau­na­tai­aa­mu­na ilmaan­tui Iin S-mar­ke­tin edus­tal­le Iin Perus­suo­ma­lais­ten pys­tyt­tä­mä telt­ta, joka hou­kut­ti kiin­nos­tu­nei­ta jutus­te­le­maan puo­lu­een nimeä­mien edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den kans­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Perin­neil­ta Jak­ku­ky­läs­sä

Jak­ku­ky­läs­sä kes­ki­viik­ko­na 20.2. jär­jes­tet­tä­vän perin­neil­lan aihee­na on Marion-jät­ti­kai­vin­ko­neet. Illan alku alkaen kel­lo 18 on omis­tet­tu ener­gial­le. Iin kun­nan ener­gia-asian­tun­ti­jat Johan­na Jak­ku-Hii­va­la ja Kari Man­ni­nen opas­ta­vat ener­gian sääs­töön liit­ty­vis­sä asiois­sa. He ker­to­vat, miten sääs­tää ener­gi­aa ja samal­la pie­nen­tää omaa ener­gia­las­kua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Penk­ka­ri­hu­li­naa Ran­ta­poh­jan alu­een lukiois­sa

Lukiois­sa vie­te­tään tänään penk­ka­ri­päi­vää, jon­ka jäl­keen abi­tu­rien­tit jää­vät luku­lo­mal­le val­mis­tau­tu­maan yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin. Perin­tei­ses­ti penk­ka­ri­päi­vä on ajoit­tu­nut koko Suo­mes­sa samal­le päi­väl­le, mut­ta…


Sopi­mus­pa­lo­mies­ten saan­ti vai­keu­tu­nut

Iis­sä, Kui­va­nie­mel­lä ja Yli-Iis­sä hae­taan lisää sopi­mus­pa­lo­mie­hiä. Uusien sopi­mus­pa­lo­mie­hien saa­mi­nen on vai­keu­tu­nut vii­me vuo­si­na eten­kin pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus