Omais­hoi­ta­jil­le suun­ni­tel­laan val­men­nus­ta Iihin

Ensimmäinen Omaisraati-keskustelutilaisuus pidettiin Iin järjestötalolla viime lokakuussa. (Arkisto: Tuija Järvelä-Uusitalo)Ensimmäinen Omaisraati-keskustelutilaisuus pidettiin Iin järjestötalolla viime lokakuussa. (Arkisto: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Iis­sä on otet­tu käyt­töön omais­hoi­don kehit­tä­mi­sen vuo­ro­vai­kut­tei­nen toi­min­ta­ta­pa, jota Oulus­sa on toteu­tet­tu jo usean vuo­den ajan. Kyse on Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat ry:n ja kun­nan väli­ses­tä sopi­muk­ses­ta kehit­tää omais­hoi­don asioi­ta yhdes­sä kuun­nel­len omais­hoi­ta­jia. Tavoit­tee­na on omais­hoi­ta­jien osal­li­suu­den ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­nen. Omais­raa­ti-kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pidet­tiin jo tois­ta ker­taa Iis­sä hel­mi­kuus­sa. Syk­syl­lä 2019 Lapin Amk:n gero­no­mio­pis­ke­li­joi­den joh­dol­la toteu­tet­tu Iin ensimmäinen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus