Raha­pe­lit: Viik­ko 15

Lot­to: 1, 11, 19, 25, 30, 33, 34. Lisä­nu­me­ro: 10. Plus­nu­me­ro: 11. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 198 029,29 e, 6 oikein 2 171,37 e, 5 oikein 57,14 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 15, 18, 26, 39, 46, 48. Viking­nu­me­ro: 3. Plus­nu­me­ro: 3. Voi­ton­ja­ko: 6 oikein -, 6+0 oikein 1 kpl 458 902,90 e, 5+1 oikein 2 kpl 16 544,89 e, 5 oikein 881,08 e, 4+1 oikein 66,57 e, 4 oikein 28,69 e, 3+1 oikein 8,59 e, 3 oikein 4,74 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 14, 16, 21, 30, 37. Täh­ti­nu­me­rot: 4, 8. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein -, 5+1 oikein 4 kpl 480 924,20 e, 5 oikein 169 737,90 e, 4+2 oikein 3 328,10 e, 4+1 oikein 254,20 e, 4 oikein 105,60 e, 3+2 oikein 49,00 e, 2+2 oikein 17,50 e, 3+1 oikein 17,50 e, 3 oikein 15,40 e, 1+2 oikein 8,00 e, 2+1 oikein 8,00 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 4 3 4 4 6 1 2 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 8 4 2 8 1 5 8. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 3 4 5 4 5 0 8. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Vakio­veik­kaus: 111 211 X12 1X11 Voi­ton­ja­ko: 13 oikein 8 kpl 62 500,00 e, 12 oikein 569,20 e, 11 oikein 32,04 e, 10 oikein 7,18 e.