Raha­pe­lit: Viik­ko 15

Lot­to: 8, 10, 20, 23, 25, 28, 34. Lisä­nu­me­ro: 4. Plus­nu­me­ro: 27. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 183 229,77 e, 6 oikein 1 674,24 e, 5 oikein 45,67 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Viking Lot­to: 7, 15, 23, 31, 39, 42. Viking­nu­me­ro: 7. Plus­nu­me­ro: 17. Voi­ton­ja­ko: 6+1 oikein -, 6+0 oikein 4 kpl 65 261,80 e, 5+1 oikein 3 733,46 e, 5 oikein 750,39 e, 4+1 oikein 57,06 e, 4 oikein 25,80 e, 3+1 oikein 8,35 e, 3 oikein 4,29 e, 2 oikein — e.

Euro­jack­pot: 2, 7, 8, 43, 50. Täh­ti­nu­me­rot: 2, 3. Voi­ton­ja­ko: 5+2 oikein -, 5+1 oikein 4 kpl 5 202 243,10 e, 5 oikein 84 976,90 e, 4+2 oikein 5 844,90 e, 4+1 oikein 275,90 e, 4 oikein 137,10 e, 3+2 oikein 67,60 e, 2+2 oikein 23,30 e, 3+1 oikein 17,70 e, 3 oikein 17,00 e, 1+2 oikein 11,00 e, 2+1 oikein 7,40 e.

Kes­ki­viik­ko-Joke­ri: 9 2 7 5 2 6 1 . Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Per­jan­tai-Joke­ri: 3 7 3 4 7 3 7. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.

Lau­an­tai-Joke­ri: 8 4 8 4 6 9 3. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl.