Artikkelit joiden kirjoittaja on Aliisa Alatossava

Kun­nan­val­tuus­ton uusi kausi lähestyy

Syk­syn alkaes­sa alkaa myös kun­nan­val­tuus­to­jen uusi kausi. Iin kun­nan­val­tuus­ton kau­den ensim­mäi­nen kokous jär­jes­te­tään 16. elo­kuu­ta. Kokouk­ses­sa käy­dään läpi muun muassa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Pau­li Kar­hun käsis­tä val­mis­tu­vat per­hot, leik­ki­ka­lut ja soittimet

Enti­nen kir­ves­mies, nykyi­nen elä­ke­läi­nen, kala­mies ja har­ras­te­puusep­pä, Pau­li Kar­hu veis­tää mie­lel­lään vapaa-ajal­laan. Oma­toi­mi­ses­ti veis­tä­mään oppi­nut Kar­hu val­mis­taa per­ho­ja, puu­le­lu­ja ja soit­ti­mia – itse raken­ta­mil­laan väli­neil­lä. Hänen käyt­tä­män­sä sahat ovat itse noin kol­me vuot­ta sit­ten koot­tu­ja. Käsis­tään hän on ollut käte­vä jo pitem­män aikaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sata­man kah­va­kuu­lat­ree­neis­sä on hikitakuu

Jo kol­mat­ta vuot­ta put­keen kesän Lii­­kun­­na­­noh­­jaus- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lu Ässän kah­va­kuu­la­tun­nit jär­jes­te­tään Kivi­nie­men sata­mas­sa. Tiis­tai­se­na ilta­na meri kim­mel­tää aurin­gon­va­los­sa, kah­va­kuu­lat heiluvat…


Sei­nä­tai­de koris­taa Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan pihapiiriä

Kult­tuu­ri­kaup­pi­lan piha-alu­eel­­le on kesä­kuun aika­na val­mis­tu­nut ihas­tut­ta­va muraa­li. Ilmas­toa­ree­nan yhtey­des­sä viral­li­ses­ti jul­kis­tet­ta­va tai­de­teos on ruot­sin­suo­ma­lai­sen graf­fi­ti­tai­tei­li­ja Tony “Rubin” Sjö­ma­nin kädenjälkeä.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus