Artikkelit joiden kirjoittaja on Aliisa Alatossava

Leik­ki­puis­to­toi­min­ta alkaa jälleen

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton perin­tei­nen leik­ki­puis­to­toi­min­ta on tänä­kin kesä­nä voi­mis­saan. Ensim­mäi­nen sat­si ohjaa­jia yllä­pi­ti toi­min­taa kesä­kuun puo­lel­la aurin­koi­sis­sa keleis­sä ja hyvis­sä tunnelmissa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va­nie­mel­lä juh­lis­tet­tiin kotiseutua

Kui­va­nie­men koti­seu­tu­päi­vää ja koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen 70-vuo­­tis­­juh­­lia juh­lis­tet­tiin sun­nun­tai­na 10.7. tun­nel­mal­li­sin menoin. Pan­de­mia­ti­lan­teen vuok­si juh­lia vii­väs­tet­tiin kah­del­la vuo­del­la, vaik­ka toi­min­ta ei muuten…Ter­vas­Tii­maa juh­lit­tiin kaupoin

Kaup­pa kävi Ter­vas­mark­ki­noil­la vii­me tors­tai­na. Ylei­sön ilok­si myy­jil­lä oli tar­jol­la vaat­tei­ta ja käsi­töi­tä, Kuusa­mon muik­ku­ja ja kark­ke­ja. Arvon­to­ja riit­ti. Markkinapäivä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTai­de­huo­vu­tuk­sen hel­miä esil­lä Kierikissä

Huo­vu­te­tut tai­de­teok­set koris­ta­vat Kie­rik­ki­kes­kuk­sen sei­niä kesä­kau­den ajan. Näyt­te­lyn nimi Luon­nos­ta viit­taa tai­tei­li­ja Asta Siu­ruan tär­keim­pään ins­pi­raa­tion läh­tee­seen. Monet töis­tä ovatkin.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Mam­mut­ti­työ­pa­jas­sa tapahtuu

Mam­mut­ti on suku­puut­toon kuol­lut mui­nai­nen eläin­la­ji. Se on myös tule­van naa­mio­teat­te­rie­si­tyk­sen hah­mo ja ins­pi­raa­tio. Mam­­mut­­ti-esi­­tys saa ensi-iltan­­sa Kie­ri­kin mui­nais­mark­ki­noil­la elokuussa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus