Artikkelit joiden kirjoittaja on Aliisa Alatossava


Har­ras­te­pe­sä­pal­lo kiin­nos­taa Haukiputaalla

Pesä­pal­los­ta kiin­nos­tu­neil­le hau­ki­pu­taa­lai­sil­le hyviä uuti­sia, nimit­täin Hau­ki­pu­taal­le on perus­tet­tu har­ras­te­pe­sis­ryh­mä. Har­ras­te­ryh­män perus­ta­ja Jan­ne Väi­sä­nen sai vai­mol­taan idean kysyä Hau­ki­pu­taan puskaradiossa,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ohjat­tua toi­min­taa kesäi­ses­sä leikkipuistossa

Aurin­gon­pais­te läm­mit­tää ja leik­ki­puis­to vili­see elä­mää. Vipi­nää riit­tää, kun lap­set pelaa­vat säh­lyä, leik­ki­vät hip­paa ja värit­tä­vät kuvia ohjaa­jien kans­sa. Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton Hau­ki­pu­taan pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä ohjat­tu leik­ki­puis­to­toi­min­ta on pyö­räh­tä­nyt käyn­tiin jo kuu­det­ta vuot­ta put­keen muka­vis­sa merkeissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus