Vii­kin­kien ja mam­mut­tien markkinat

Kävijät saivat kokeilla muun muassa ruuhella melomista.Kävijät saivat kokeilla muun muassa ruuhella melomista.

Mui­nais­mark­ki­nat ovat perin­tei­ses­ti Kie­rik­ki­kes­kuk­sen vuo­den pää­ta­pah­tu­ma, jos­sa par­haim­pi­na vuo­si­na on käy­nyt tuhan­sia vie­rai­li­joi­ta. Tänä vuon­na mark­ki­na­lau­an­tain huo­no keli rokot­ti kävi­jä­mää­rää, mut­ta sun­nun­tai­na riit­ti asiak­kai­ta oppai­den, esiin­ty­jien ja koju­myy­jien ilok­si. Yhteen­sä vii­kon­lo­pun aika­na mui­nais­mark­ki­noil­la vie­rai­li yli 800 kävi­jää. – Ollaan saa­tu tosi hyvää palau­tet­ta, ihmi­set on tykän­nyt. Mui­nais­mark­ki­nat on yleen­sä­kin suo­sit­tu tapah­tu­ma, pal­ve­lu­asian­tun­ti­ja Lea Ruo­na­kan­gas kertoo.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus