Odot­ta­vin mie­lin koh­ti koulutietä

Adelle Kurkela odottaa kovasti koulun alkua ja lukemaan oppimista.Adelle Kurkela odottaa kovasti koulun alkua ja lukemaan oppimista.

Kou­lut alka­vat jäl­leen täl­lä vii­kol­la ja ensim­mäi­sen luo­kan Ran­ta­poh­jan alu­eel­la aloit­taa tänä vuon­na noin 670 oppi­las­ta. Yksi heis­tä on Kel­lon kou­lus­sa kou­lu­tien­sä aloit­ta­va Adel­le Kur­ke­la. Rei­pas­ta tule­vaa eka­luok­ka­lais­ta kou­lun aloi­tus ei jän­ni­tä, kos­ka niin moni kave­ri tulee eska­ris­ta samaan kou­luun. –Iso­ve­li ja naa­pu­ris­sa asu­vat kave­rit ovat samas­sa kou­lus­sa niin se on muka­vaa, eikä tar­vit­se jännittää,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus