Kii­min­ki­päi­vil­lä mär­kä, mut­ta lep­poi­sa tunnelma

Kiiminkipäivien historiaan kirjataan jatkuva vesisade, joka ei kuitenkaan haitannut ohjelmanumeroita.

Kii­min­ki­päi­vien tapah­tu­ma-alu­eel­la kul­ki lau­an­tai­na hymyi­le­viä ihmi­siä. Vet­tä tuli niin ran­kas­ti, että se jo nau­rat­ti. Keh­no sää kar­si mark­ki­na­myy­jiä, mut­ta pai­kal­le tul­leet myy­jät ja vie­rai­li­jat oli­vat osan­neet pukeu­tua sään mukai­ses­ti. Eni­ten väkeä ker­tyi pai­kal­le lap­sil­le suun­na­tun ohjel­man aikaan puo­len­päi­vän tie­noil­la. Tuo­hon aikaan oli sää­en­nus­tei­den­kin mukaan luvas­sa hie­man kui­vem­pi het­ki. Lap­sil­le ja lap­sen­mie­li­sil­le suun­na­tut Lions Club Kiimingin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus