Hau­Pan nai­sil­le iso vierasvoitto

Vii­me lau­an­tai­na Hau­Pan nai­set mat­kus­ti­vat Vaa­saan VIFK/2 jouk­ku­een vie­raak­si. Peli päät­tyi Hau­Pan 1–2 voittoon.

Hau­Pa pys­tyi luo­maan heti aluk­si pai­net­ta ja usei­ta tilan­tei­ta vas­tus­ta­jan pää­hän. Otte­lun ensim­mäi­sen maa­lin vii­meis­te­li var­mas­ti ala­nurk­kaan Lau­ra Karuk­ka 35. minuu­til­la. Ensim­mäi­sen puo­lia­jan aika­na vas­tus­ta­ja sai luo­tua pari nope­aa vas­ta­hyök­käys­tä, jois­ta ei kui­ten­kaan syn­ty­nyt maa­le­ja VIFK:lle.

Toi­sen puo­lia­jan alus­sa VIFK pää­si kaven­ta­maan läpia­jon seu­rauk­se­na kun Hau­Pan oma peli oli hie­man hakuses­sa. Lan­nis­tu­mat­ta vai­sus­ta alus­ta Hau­Pa pys­tyi luo­maan vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta vas­tus­ta­jan maa­lil­le. 69 minuu­til­la Anni Sora­kan­gas teki tär­keän voit­to­maa­lin Vee­ra Kos­ke­lan keskityksestä.

Seu­raa­vak­si nai­set koh­taa­vat Esse Ik:n Pie­tar­saa­res­sa 14.8.