Päät­tä­jät Maak­run­ni­sää­tiön vie­raa­na Pihlajakarissa

Historiallisessa ympäristössä maistui lihakeitto ja ahvenet.Historiallisessa ympäristössä maistui lihakeitto ja ahvenet.

Kun­nan edus­ta­jat kävi­vät tutus­tu­mas­sa Ulkok­run­nin saa­reen Maak­run­ni­sää­tiö kut­su­ma­na 2. elo­kuu­ta. Vie­rai­lul­la Maak­run­ni­sää­tiön puheen­joh­ta­ja Tais­to Ris­ki ja sää­tiön hal­li­tuk­sen jäse­net Jou­ni Aspi ja Rei­jo Tiri sekä saa­ren var­ti­jat Rei­jo Paak­ka­ri, Mart­ti Läh­tee­no­ja sekä Kau­ko ja Mar­ko Kan­to­la esit­te­li­vät saa­ren his­to­ri­aa ja nyky­ti­lan­net­ta kun­nan joh­to­ryh­mäl­le sekä kun­nan­hal­li­tuk­sen ja ‑val­tuus­ton jäse­nil­le. Krun­nien saa­ris­to on otol­li­nen paik­ka kokea miltei… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus