Kan­sal­lis­pu­kua ulkoi­lut­taes­sa jat­ke­taan kan­san ja per­heen historiaa

Kunto ja Maria Perätalo kävivät kiertämässä Wanhaa Haminaa perinteisessä vaatetuksessa. Iin kotiseutumuseolla historiasta kiinnostunut äiti-poika -pari on käynyt aiemminkin, mutta uudet esineet on kiva käydä välillä katsastamassa.Kunto ja Maria Perätalo kävivät kiertämässä Wanhaa Haminaa perinteisessä vaatetuksessa. Iin kotiseutumuseolla historiasta kiinnostunut äiti-poika -pari on käynyt aiemminkin, mutta uudet esineet on kiva käydä välillä katsastamassa.

Kan­sal­lis­pu­ku­jen ulkoi­lu­tus on perin­teek­si muo­dos­tu­nut elo­kuun vii­den­nen päi­vän akti­vi­teet­ti. Iin Hami­nas­sa tun­tuu kuin oli­si palan­nut taka­pe­rin ajas­sa, kun kah­vi­lan teras­sin asiak­kaat sekä kadun vas­taan­tu­li­jat ovat perin­ne­pu­vut pääl­lä. Kau­niin aurin­koi­se­na kesä­päi­vä­nä kan­sal­lis­pu­vut herät­tä­vät koti­seu­tu­museon ympä­ris­tön henkiin. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus