Kes­kus­ta­lai­nen kesäil­ta kerä­si väkeä Huttukylään

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko saapui vierailulle Pekka Aittakummun ja Keskustan Jääli-Kiiminki paikallisyhdistyksen isännöimään Keskustalaiseen kesäiltaan Huttukylään.Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko saapui vierailulle Pekka Aittakummun ja Keskustan Jääli-Kiiminki paikallisyhdistyksen isännöimään Keskustalaiseen kesäiltaan Huttukylään.

Hut­tu­ky­län kou­lun piha-alu­eel­la ja sisä­ti­lois­sa koet­tiin tiis­tai-ilta­na var­si­nai­nen ylei­sö­ryn­täys. Kii­min­ki­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Pek­ka Ait­ta­kum­pu ja Kes­kus­tan Kii­min­ki-Jää­li Pai­kal­li­syh­dis­tys jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä Kes­kus­ta­lai­sen kesäil­lan, jos­sa tar­jol­la oli puheen­vuo­ro­ja, arvon­taa sekä voh­ve­li­kah­vit ja makkaraa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus