Uusi jal­ka­hoi­to­la avan­nut oven­sa Iissä

Jenni Koivuvaaran toimitila on viimeisiä silauksia vaille varten. Tila on ollut hänellä vuokrattuna heinäkuun alusta, jonka aikana hän on muuttanut tilasta itselleen ja asiakkailleen miellyttävän.Jenni Koivuvaaran toimitila on viimeisiä silauksia vaille varten. Tila on ollut hänellä vuokrattuna heinäkuun alusta, jonka aikana hän on muuttanut tilasta itselleen ja asiakkailleen miellyttävän.

Kau­neus- ja hyvin­voin­ti­ta­los­sa on aloit­ta­nut uusi jal­ka­hoi­to­la. Alaa opis­ke­le­val­la Jen­ni Koi­vu­vaa­ral­la oli oman hoi­to­lan perus­ta­mi­nen mie­les­sä jo het­ken ajan. Oikea aika ja mah­dol­li­suus sat­tui koh­dal­le alku­ke­säs­tä. Tulok­se­na on Jal­ka­hoi­to­la Nup­pu, joka avat­tiin elo­kuun alus­sa. Alku meni suju­vas­ti, ja uusi yrit­tä­jä uskoo Iis­sä ole­van kysyn­tää Nupun palveluille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus