Hau­kun­ta­har­joi­tus vail­la vertaa

Monelle koiran toimimisen näkeminen omin silmin on liikuttava hetki. Haukuntaharjoituksien onnistumiset saavat myös Seppo Tuunasen hyvälle mielelle.Monelle koiran toimimisen näkeminen omin silmin on liikuttava hetki. Haukuntaharjoituksien onnistumiset saavat myös Seppo Tuunasen hyvälle mielelle.

Hauk­ku rai­kaa Yli­kii­min­gis­sä tiis­tai­se­na alkuil­ta­na. Hau­kun­ta kuu­luu Sep­po Tuu­na­sen piha­pii­ris­sä sijait­se­val­la aida­tul­la met­sä­alu­eel­la jär­jes­tet­tä­väs­tä hau­kun­ta­har­joi­tuk­ses­ta. Kone­hir­vi Köpi tai sen kar­hu­ka­ve­ri Grizz­ly rul­laa kau­ko-ohjat­tu­na vapaa­na aitauk­ses­sa juok­se­van koi­ran kans­sa omis­ta­jan seu­ra­tes­sa koi­ran työs­ken­te­lyä aidan toi­sel­ta puo­len. Tar­koi­tuk­se­na on näh­dä, miten koi­ra rea­goi eläi­meen luonnossa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus