Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 6.8.2023

Kysy­myk­set

1. Mis­sä maas­sa on suo­sit­tu loma­koh­de Phuket?

2. Kenen teke­mä lau­lu on Län­nen lokari?

3. Mis­sä kau­pun­gis­sa on Visu­lah­ti ‑nimi­nen huvipuisto?

4. Min­kä nimi­sen van­gin Ant­ti Rok­ka nap­pa­si Lin­nan Tun­te­mat­to­mas­sa sotilaassa?

5. Min­kä nykyi­sen val­tion alu­eel­la pää­osin käy­tiin 30-vuo­ti­nen sota 1618–48? a) Sak­sa, b) Puo­la c) Venä­jä, d) Ranska

6. Min­kä pää­kau­pun­gin yksi len­to­kent­tä on Narita?

7. Mon­ta­ko ruusua on Suo­men vaakunassa?

8. Mis­tä kau­pun­gis­ta on poh­joi­sin seu­ra, joka on voit­ta­nut aikuis­ten jal­ka­pal­lon suomenmestaruuden?

9. Mik­si venä­läi­set eivät syö voi­ta 9.5.?

10. Mis­sä Euroo­pan maas­sa on eni­ten ydin­reak­to­rei­ta? a) Sak­sa, b) Iso-Bri­tan­nia, c) Venä­jä, d) Ranska

 

Vas­tauk­set

1. Thai­maas­sa

2. His­ki Salomaan

3. Mik­ke­lis­sä

4. Bara­nov

5. a) Saksa

6. Tokion

7. Yhdek­sän

8. Kemi (Into nais­ten mestaruuksia)

9. Sil­loin on voi­ton päivä

10. d) Ranska