Toimittajalta


Toi­mit­ta­jal­ta: Nyt on tapahtumia!

Pan­naan­pa tule­va­na vii­kon­lop­pu­na aina­kin muu­ta­mik­si tun­neik­si kiin­ni tele­vi­siot, radiot, luke­mi­set, netin suo­ra­tois­to­pal­ve­lut, twit­te­rit, ins­ta­gra­mit ja face­boo­kit ja suun­na­taan ulos paikalliseen…Ei kes­kus­te­lua kummempaa

YLE osui herk­kään paik­kaan teet­tä­män­sä mie­li­pi­de­tut­ki­muk­sen tulok­sel­la. Sii­nä ehdo­ton enem­mis­tö vas­taa­jis­ta tuki aja­tus­ta, että yhteis­kun­nan on syy­tä tukea koko maan…